Ośrodek Alzheimerowski

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne

adres: ul. Jana Pawła II 12 (59-330 Ścinawa)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Ścinawa miasto
tel.: 76 / 849-16-00

Jednostki - Ośrodek Alzheimerowski

 • Ośrodek Alzheimerowski

  Ścinawa, ul. Jana Pawła II 12 (dolnośląskie / powiat Ścinawa miasto)
  Telefon: 76 / 849-16-00
  Email: dyrektor@osrodek-alzheimer.pl
  Witryna: www.osrodek-alzheimer.pl
  • Pododdział Alzheimerowski
   Ścinawa, ul. Jana Pawła II 12      Telefon: 076 8491600  
   Oddział/Ośrodek alzheimerowski
   • Leczenie stacjonarne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Oświata i promocja zdrowia - Genetyka kliniczna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neuropatologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Zdrowie publiczne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
  • Oddział Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny
   Ścinawa, ul. Jana Pawła II 12     
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Rehabilitacja stacjonarna - Psychiatria
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
   • Badania laboratoryjne - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Psychiatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny
    Ścinawa, ul. Jana Pawła II 12     
    Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
    • Rehabilitacja stacjonarna - Psychiatria
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
    • Badania laboratoryjne - Psychiatria
    • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Psychiatria
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Psychiatria