N.Z.O.Z. Przychodnia Specjalistyczna "Esculap" Beata Klębowska-Ćwik

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: leja Wilanowska 9 lok.U1 i 2 (02-765 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Wilanów
tel.: 22 4076077

Jednostki - N.Z.O.Z. Przychodnia Specjalistyczna...

 • N.Z.O.Z.Przychodnia Specjalistyczna "Esculap"Beata Klębowska-Ćwik

  Warszawa, leja Wilanowska 9 lok.U1 i 2 (mazowieckie / powiat Wilanów)
  Telefon: 22 4076077
  Email: biuro@przychodniaesculap.pl
  Witryna: www.przychodniaesculap.pl
  • Gabinet przygotowawczo-zabiegowy
   Warszawa, leja Wilanowska 9 lok.U1 i 2      Telefon: 22 4076077  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Warszawa, leja Wilanowska 9 lok.U1 i 2      Telefon: 22 4076077  
   Punkt szczepień
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Epidemiologia
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki
   Warszawa, leja Wilanowska 9 lok.U1 i 2      Telefon: 22 4076077  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Punkt pobrań materiałów do badań laboratoryjnych
   Warszawa, leja Wilanowska 9 lok.U1 i 2      Telefon: 22 4076077  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet badań USG
   Warszawa, leja Wilanowska 9 lok.U1 i 2      Telefon: 22 4076077  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet badań echokardiograficznych
   Warszawa, leja Wilanowska 9 lok.U1 i 2      Telefon: 22 4076077  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka obrazowa
   • Inne
  • Poradnia internistyczna (konsultacje)
   Warszawa, leja Wilanowska 9 lok.U1 i 2      Telefon: 22 4076077  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia pediatryczna (konsultacje)
   Warszawa, leja Wilanowska 9 lok.U1 i 2      Telefon: 22 4076077  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Poradnia lekarza rodzinnego (konsultacje)
   Warszawa, leja Wilanowska 9 lok.U1 i 2      Telefon: 22 4076077  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia kardiologiczna (konsultacje)
   Warszawa, leja Wilanowska 9 lok.U1 i 2      Telefon: 22 4076077  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
  • Poradnia nefrologiczna (konsultacje)
   Warszawa, leja Wilanowska 9 lok.U1 i 2      Telefon: 22 4076077  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Nefrologia
  • Poradnia neurologicza (konsultacje)
   Warszawa, leja Wilanowska 9 lok.U1 i 2      Telefon: 22 4076077  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia endokrynologicza (konsultacje i drobne zabiegi)
   Warszawa, leja Wilanowska 9 lok.U1 i 2      Telefon: 22 4076077  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia laryngologiczna (konsultacje i drobne zabiegi)
   Warszawa, leja Wilanowska 9 lok.U1 i 2      Telefon: 22 4076077  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia reumatologiczna (konsultacje i drobne zabiegi)
   Warszawa, leja Wilanowska 9 lok.U1 i 2      Telefon: 22 4076077  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia dermatologiczna (konsultacje i drobne zabiegi)
   Warszawa, leja Wilanowska 9 lok.U1 i 2      Telefon: 22 4076077  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia okulistyczna (konsultacje i drobne zabiegi)
   Warszawa, leja Wilanowska 9 lok.U1 i 2      Telefon: 22 4076077  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia medycyny pracy (konsultacje)
   Warszawa, leja Wilanowska 9 lok.U1 i 2      Telefon: 22 4076077  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia ortopedyczna (konsultacje i drobne zabiegi)
   Warszawa, leja Wilanowska 9 lok.U1 i 2      Telefon: 22 4076077  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii naczyniowej (konsultacje i drobne zabiegi)
   Warszawa, leja Wilanowska 9 lok.U1 i 2      Telefon: 22 4076077  
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Poradnia gastroenterologiczna (konsultacje)
   Warszawa, leja Wilanowska 9 lok.U1 i 2      Telefon: 22 4076077  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
  • Poradnia alergologiczna (konsultacje)
   Warszawa, leja Wilanowska 9 lok.U1 i 2      Telefon: 22 4076077  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia psychologiczna
   Warszawa, leja Wilanowska 9 lok.U1 i 2      Telefon: 22 4076077  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia dermatologiczna dla dzieci (konsultacje i drobne zabiegi)
   Warszawa, leja Wilanowska 9 lok.U1 i 2      Telefon: 22 4076077  
   Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci (konsultacje i drobne zabiegi)
   Warszawa, leja Wilanowska 9 lok.U1 i 2      Telefon: 22 4076077  
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia laryngologiczna dla dzieci (konsultacje i drobne zabiegi)
   Warszawa, leja Wilanowska 9 lok.U1 i 2      Telefon: 22 4076077  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia kardiologiczna dla dzieci (konsultacje)
   Warszawa, leja Wilanowska 9 lok.U1 i 2      Telefon: 22 4076077  
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia ortopedyczna dla dzieci (konsultacje i drobne zabiegi)
   Warszawa, leja Wilanowska 9 lok.U1 i 2      Telefon: 22 4076077  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia psychologiczna dla dzieci
   Warszawa, leja Wilanowska 9 lok.U1 i 2      Telefon: 22 4076077  
   Poradnia psychologiczna dla dzieci
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Gabinet badań USG dla dzieci
   Warszawa, leja Wilanowska 9 lok.U1 i 2      Telefon: 22 4076077  
   Pracownia USG dla dzieci
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci (konsultacje)
   Warszawa, leja Wilanowska 9 lok.U1 i 2      Telefon: 22 4076077  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci (konsultacje)
   Warszawa, leja Wilanowska 9 lok.U1 i 2      Telefon: 22 4076077  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia audiologiczna (konsultacje)
   Warszawa, leja Wilanowska 9 lok.U1 i 2      Telefon: 22 4076077  
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia audiologiczna dla dzieci (konsultacje)
   Warszawa, leja Wilanowska 9 lok.U1 i 2      Telefon: 22 4076077  
   Poradnia audiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia foniatryczna (konsultacje)
   Warszawa, leja Wilanowska 9 lok.U1 i 2      Telefon: 22 4076077  
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia foniatryczna dla dzieci (konsultacje)
   Warszawa, leja Wilanowska 9 lok.U1 i 2      Telefon: 22 4076077  
   Poradnia foniatryczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego(konsultacje)
   Warszawa, leja Wilanowska 9 lok.U1 i 2      Telefon: 22 4076077  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży (konsultacja)
   Warszawa, leja Wilanowska 9 lok.U1 i 2      Telefon: 22 4076077  
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia diabetologiczna (konsulatacje)
   Warszawa, leja Wilanowska 9 lok.U1 i 2      Telefon: 22 4076077  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia diabetologiczna dla dzieci (konsultacje)
   Warszawa, leja Wilanowska 9 lok.U1 i 2      Telefon: 22 4076077  
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia wenerologiczna (konsultacje)
   Warszawa, leja Wilanowska 9 lok.U1 i 2      Telefon: 22 4076077  
   Poradnia wenerologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia wenerologiczna dla dzieci (konsultacje)
   Warszawa, leja Wilanowska 9 lok.U1 i 2      Telefon: 22 4076077  
   Poradnia wenerologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet przygotowawczo-zabiegowy dla dzieci
   Warszawa, leja Wilanowska 9 lok.U1 i 2      Telefon: 22 4076077  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Punkt szczepień dla dzieci
   Warszawa, leja Wilanowska 9 lok.U1 i 2      Telefon: 22 4076077  
   Punkt szczepień dla dzieci
   • Szczepienia
  • Poradnia pulmonologiczna (konsultacje)
   Warszawa, leja Wilanowska 9 lok.U1 i 2      Telefon: 22 4076077  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia pulmonologiczna dla dzieci (konsultacje)
   Warszawa, leja Wilanowska 9 lok.U1 i 2      Telefon: 22 4076077  
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia logopedyczna dla dzieci
   Warszawa, leja Wilanowska 9 lok.U1 i 2      Telefon: 22 4076077  
   Poradnia logopedyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia logopedyczna
   Warszawa, leja Wilanowska 9 lok.U1 i 2      Telefon: 22 4076077  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia proktologiczna (konsultacje i drobne zabiegi)
   Warszawa, leja Wilanowska 9 lok.U1 i 2      Telefon: 22 4076077  
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia proktologiczna dla dzieci (konsultacja i drobne zabiegi)
   Warszawa, leja Wilanowska 9 lok.U1 i 2     
   Poradnia proktologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza (konsultacje i drobne zabiegi)
   Warszawa, leja Wilanowska 9 lok.U1 i 2      Telefon: 22 4076077  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia urologiczna (konsultacje i drobne zabiegi)
   Warszawa, leja Wilanowska 9 lok.U1 i 2      Telefon: 22 4076077  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia urologiczna dla dzieci (konsultacje i drobne zabiegi)
   Warszawa, leja Wilanowska 9 lok.U1 i 2      Telefon: 22 4076077  
   Poradnia urologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt (konsultacje i drobne zabiegi)
   Warszawa, leja Wilanowska 9 lok.U1 i 2      Telefon: 22 4076077  
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna (konsultacje i drobne zabiegi)
   Warszawa, leja Wilanowska 9 lok.U1 i 2      Telefon: 22 4076077  
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia neurochirurgiczna (konsultacje i drobne zabiegi)
   Warszawa, leja Wilanowska 9 lok.U1 i 2      Telefon: 22 4076077  
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia