Niepubliczny Pielęgniarski Zakład Opieki Zdrowotnej s.c. "MEDICA" Bożena Lenczewska, Janina Daniszewska, Dorota Piechowska, Justyna Radziszewska, Alina Kazberuk, Nina Fiedoruk, Elżbieta Kateusz

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Wincentego Witosa 36 (15-660 Białystok)
wojewodztwo: podlaskie
powiat: M. Białystok
tel.: 85 66 15 849

Jednostki - Niepubliczny Pielęgniarski Zakład...

 • Niepubliczny Pielęgniarski Zakład Opieki Zdrowotnej s.c. "MEDICA" Bożena Lenczewska, Janina Daniszewska, Dorota Piechowska, Justyna Radziszewska, Alina Kazberuk, Nina Fiedoruk, Elżbieta Kateusz

  Białystok, ul. Wincentego Witosa 36 (podlaskie / powiat M. Białystok)
  Telefon: 85 66 15 849
  Email: medicawitosa@o2.pl
  • Gabinet szczepień
   Białystok, ul. Wincentego Witosa 36      Telefon: 85 66 15 849  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy
   Białystok, ul. Wincentego Witosa 36      Telefon: 85 66 15 849  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet pielęgniarek środowiskowych
   Białystok, ul. Wincentego Witosa 36      Telefon: 85 66 15 849  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej
   Białystok, ul. Wincentego Witosa 36     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej
    Białystok, ul. Wincentego Witosa 36     
    Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej