Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "GAW-MED" S.C. Grzegorz Gawron, Urszula Gawron, Anna Gawron-Pokojowa

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Marii Koszutskiej 1A (62-800 Kalisz)
wojewodztwo: wielkopolskie
powiat: M. Kalisz
tel.: 62 764 99 97

Jednostki - Niepubliczny Specjalistyczny Zakład...

 • Zakład "GAW-MED"

  Kalisz, Marii Koszutskiej 1A (wielkopolskie / powiat M. Kalisz)
  Telefon: 62 764 99 97
  Email: gaw_med@op.pl
  • Poradnia otorynolaryngologiczna
   Kalisz, Marii Koszutskiej 1A     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia audiologiczna
   Kalisz, Marii Koszutskiej 1A     
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia foniatryczna
   Kalisz, Marii Koszutskiej 1A     
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia logopedyczna
   Kalisz, Marii Koszutskiej 1A     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia protetyki słuchu
   Kalisz, Marii Koszutskiej 1A     
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki wspomagania słuchu
   • Środki wspomagania słuchu - Audiologia i foniatria
  • Poradnia internistyczna
   Kalisz, Marii Koszutskiej 1A     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet diagnostyczno- zabiegowy
   Kalisz, Marii Koszutskiej 1A      Telefon: 62 764 99 97  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna
   Kalisz, Marii Koszutskiej 1A     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia psychiatryczna
   Kalisz, Marii Koszutskiej 1A     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Kalisz, Marii Koszutskiej 1A     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia neurologiczna
    Kalisz, Marii Koszutskiej 1A     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia psychiatryczna
    Kalisz, Marii Koszutskiej 1A     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia psychologiczna
    Kalisz, Marii Koszutskiej 1A     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne