NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI PALIATYWNEJ DOMOWEJj

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Pionierska 11 (11-500 Giżycko)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: Giżycko
tel.: 87 428 41 71

Jednostki - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI...

 • Niepubliczny Zakład Opieki Paliatywnej Domowej

  Giżycko, Pionierska 11 (warmińsko-mazurskie / powiat Giżycko)
  Telefon: 87 428 41 71
  Email: promyk-gizycko@wp.pl
  Witryna: www.promyk-gizycko.pl
  • hospicjum domowe
   Giżycko, Pionierska 11      Telefon: 87 428 41 71  
   Hospicjum domowe
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
  • hospicjum domowe
   Giżycko, Pionierska 11      Telefon: 87 427 00 61  
   Hospicjum domowe
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
  • poradnia medycyny paliatywnej
   Giżycko, Pionierska 11      Telefon: 87 428 41 71  
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna paliatywna
  • poradnia medycyny paliatywnej
   Giżycko, Pionierska 11      Telefon: 87 427 00 61  
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna paliatywna
  • pielęgniarska opieka długoterminowa
   Giżycko, Pionierska 11      Telefon: 87 428 41 71  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • pielęgniarska opieka długoterminowa
   Giżycko, Pionierska 11      Telefon: 87 427 00 61  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • zespół domowego leczenia tlenem
   Giżycko, Pionierska 11      Telefon: 87 428 41 71  
  • poradnia medycyny paliatywnej,
   Giżycko, Pionierska 11     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • zespół długoterminowej opieki domowej,
   Giżycko, Pionierska 11     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • zespół długoterminowej opieki domowej
   Giżycko, Pionierska 11     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
   • Oświata i promocja zdrowia
  • zespół długoterminowej opieki domowej
   Giżycko, Pionierska 11     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
   • Oświata i promocja zdrowia
  • gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Giżycko, Pionierska 11     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Giżycko, Pionierska 11     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • poradnia medycyny paliatywnej,
    Giżycko, Pionierska 11     
    Poradnia medycyny paliatywnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • zespół długoterminowej opieki domowej,
    Giżycko, Pionierska 11     
    Zespół długoterminowej opieki domowej
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
   • zespół długoterminowej opieki domowej
    Giżycko, Pionierska 11     
    Zespół długoterminowej opieki domowej
    • Rehabilitacja w domu pacjenta
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
    • Usługi pielęgnacyjne
    • Opieka nad osobami w starszym wieku
    • Oświata i promocja zdrowia
   • zespół długoterminowej opieki domowej
    Giżycko, Pionierska 11     
    Zespół długoterminowej opieki domowej
    • Rehabilitacja w domu pacjenta
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
    • Usługi pielęgnacyjne
    • Opieka nad osobami w starszym wieku
    • Oświata i promocja zdrowia
   • gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
    Giżycko, Pionierska 11     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
    Giżycko, Pionierska 11     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna