Niepubliczny Zakład Opieki Specjalistycznej "ZDROWIE"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Bielska 31 (43-400 Cieszyn)
wojewodztwo: śląskie
powiat: Cieszyn
tel.: 33 8527948

Jednostki - Niepubliczny Zakład Opieki...

 • Niepubliczny Zakład Opieki Specjalistycznej "Zdrowie"

  Cieszyn, Bielska 31 (śląskie / powiat Cieszyn)
  Telefon: 33 8527948
  • Poradnia Alergologiczna
   Cieszyn, Bielska 31      Telefon: 33 8527948  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Szczepienia - Alergologia
  • Poradnia Laryngologiczna
   Cieszyn, Bielska 31      Telefon: 33 8527948  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Osteoporozy
   Cieszyn, Bielska 31     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • Chirurgia Krótkoterminowa w Zakresie Laryngologii i Chirurgii Ogólnej
   Cieszyn, Bielska 31     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Osteoporozy
    Cieszyn, Bielska 31     
    Poradnia osteoporozy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
    • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Chirurgia Krótkoterminowa w Zakresie Laryngologii i Chirurgii Ogólnej
    Cieszyn, Bielska 31     
    Oddział otorynolaryngologiczny
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna