Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Akademicka Praktyka Medycyny Rodzinnej

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Jerzego Waszyngtona 15a (15-269 Białystok)
wojewodztwo: podlaskie
powiat: M. Białystok
tel.: 85 74 50 950

Jednostki - NZOZ Akademicka Praktyka Medycyny...

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Akademicka Praktyka Medycyny Rodzinnej

  Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 15a (podlaskie / powiat M. Białystok)
  Telefon: 85 74 50 950
  Email: schlabicz@poczta.onet.pl
  • Poradnia medycyny rodzinnej
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 15a      Telefon: 85 74 50 950  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 15a      Telefon: 85 74 50 950  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet szczepienny
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 15a      Telefon: 85 74 50 950  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet pielęgniarki POZ
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 15a      Telefon: 85 74 50 950  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej POZ
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 15a      Telefon: 85 74 50 950  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowisowej
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 15a     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet pielęgniarki i położnej środowisowej
    Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 15a     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna