Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Asklepios" Przychodnia Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej

adres: Sonaty 6 d (02-744 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Mokotów
tel.: 22 843-84-04

Jednostki - NZOZ "Asklepios" Przychodnia...

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Asklepios" Przychodnia Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej

  Warszawa, Sonaty 6 d (mazowieckie / powiat Mokotów)
  Telefon: 22 843-84-04
  Email: 1401237@zoz.org.pl
  • Poradnia kardiologiczna
   Warszawa, Sonaty 6 d     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia chorób wewnętrznych /całodobowe świadczenie usług zdrowotnych w zakładzie i w domu pacjenta/
   Warszawa, Sonaty 6 d     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia ginekologiczna ( konsultacje )
   Warszawa, Sonaty 6 d     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Warszawa, Sonaty 6 d     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia diagnostyki kardiologicznej
   Warszawa, Sonaty 6 d     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Poradnia neurologiczna
   Warszawa, Sonaty 6 d     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej rodzinnej
   Warszawa, Sonaty 6 d     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy i punkt pobrań
   Warszawa, Sonaty 6 d     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby zakaźne
   • Szczepienia - Choroby zakaźne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Pracownia diagnostyki obrazowej ( USG, EKG )
   Warszawa, Sonaty 6 d     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Poradnia lekarza POZ
   Warszawa, Sonaty 6 d     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Warszawa, Sonaty 6 d     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia chorób wewnętrznych
    Warszawa, Sonaty 6 d     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne