NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "BRATEK" S.C. PIELĘGNIARSTWO ŚRODOWISKO - RODZINNE

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Wodociągowa 17 (11-500 Giżycko)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: Giżycko
tel.: 87 428 42 02; 606 902 110

Jednostki - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI...

 • NZOZ "BRATEK" s.c.

  Giżycko, ul. Wodociągowa 17 (warmińsko-mazurskie / powiat Giżycko)
  Telefon: 87 428 42 02; 606 902 110
  Email: 2800513@zoz.org.pl, poczta@nzozbratek.pl
  Witryna: www.nzozbratek.pl
  • gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej
   Giżycko, ul. Wodociągowa 17      Telefon: 87 428 42 02; 606 902 110  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • gabinet położnej środowiskowo - rodzinnej
   Giżycko, ul. Wodociągowa 17      Telefon: 87 428 42 02; 606 902 110  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
  • pielęgniarska opieka długoterminowa
   Giżycko, ul. Wodociągowa 17      Telefon: 87 428 42 02; 606 902 110  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej