Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "BREMED"

adres: Sienkiewicza 87 (95-060 Brzeziny)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Brzeziny
tel.: 46 87 41 087

Jednostki - NZOZ "BREMED"

 • Zakład Rehabilitacji Leczniczej

  Brzeziny, Sienkiewicza 87 (łódzkie / powiat Brzeziny)
  Telefon: 46 87 41 087
  Email: biuro@bremed.com.pl
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
   Brzeziny, Sienkiewicza 87     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział Fizjoterapii
   Brzeziny, Sienkiewicza 87     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział Masażu Leczniczego
   Brzeziny, Sienkiewicza 87     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
 • Przychodnia Specjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej

  Brzeziny, Sienkiewicza 87 (łódzkie / powiat Brzeziny)
  Telefon: 46 87 41 087
  Email: biuro@bremed.com.pl
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Brzeziny, Sienkiewicza 87     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Rehabilitacji Narządu Ruchu
   Brzeziny, Sienkiewicza 87     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Rehabilitacji Kardiologicznej
   Brzeziny, Sienkiewicza 87     
   Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Brzeziny, Sienkiewicza 87     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Planowania Rodziny i Rozrodczości
   Brzeziny, Sienkiewicza 87     
   Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Zdrowie publiczne
  • Szkoła Rodzenia
   Brzeziny, Sienkiewicza 87     
   Szkoła rodzenia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Brzeziny, Sienkiewicza 87     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Brzeziny, Sienkiewicza 87     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Brzeziny, Sienkiewicza 87     
   Poradnia medycyny pracy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Medycyny Sportowej
   Brzeziny, Sienkiewicza 87     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna sportowa
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Brzeziny, Sienkiewicza 87     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Kardiochirurgiczna
   Brzeziny, Sienkiewicza 87     
   Poradnia kardiochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
  • Poradnia Neurochirurgiczna
   Brzeziny, Sienkiewicza 87     
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Brzeziny, Sienkiewicza 87     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Brzeziny, Sienkiewicza 87     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Urologiczna
   Brzeziny, Sienkiewicza 87     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Brzeziny, Sienkiewicza 87     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Brzeziny, Sienkiewicza 87     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Brzeziny, Sienkiewicza 87     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Nefrologiczna
   Brzeziny, Sienkiewicza 87     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Onkologiczna
   Brzeziny, Sienkiewicza 87     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Reumatologiczna
   Brzeziny, Sienkiewicza 87     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
   Brzeziny, Sienkiewicza 87     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Logopedyczna
   Brzeziny, Sienkiewicza 87     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Brzeziny, Sienkiewicza 87     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Dermatologiczna
   Brzeziny, Sienkiewicza 87     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Wenerologiczna
   Brzeziny, Sienkiewicza 87     
   Poradnia wenerologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Wad Postawy
   Brzeziny, Sienkiewicza 87     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Brzeziny, Sienkiewicza 87     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
 • Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

  Brzeziny, Sienkiewicza 87 (łódzkie / powiat Brzeziny)
  Telefon: 46 87 41 087
  Email: biuro@bremed.com.pl
  • Poradnia Lekarza POZ
   Brzeziny, Sienkiewicza 87     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Brzeziny, Sienkiewicza 87     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Zdrowie publiczne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Położnej Środowiskowej-Rodzinnej
   Brzeziny, Sienkiewicza 87     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Zdrowie publiczne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Zdrowie publiczne
  • Punkt Szczepień
   Brzeziny, Sienkiewicza 87     
   Punkt szczepień
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet Zabiegowy
   Brzeziny, Sienkiewicza 87     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
 • Przychodnia Stomatologiczna

  Brzeziny, Sienkiewicza 87 (łódzkie / powiat Brzeziny)
  Telefon: 46 87 41 087
  Email: biuro@bremed.com.pl
  • Poradnia Stomatologiczna
   Brzeziny, Sienkiewicza 87     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
   Brzeziny, Sienkiewicza 87     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
 • Pracownie Diagnostyczne

  Brzeziny, Sienkiewicza 87 (łódzkie / powiat Brzeziny)
  Telefon: 46 87 41 087
  Email: biuro@bremed.com.pl
  • Poradnia Diagnostyki Obrazowej USG
   Brzeziny, Sienkiewicza 87     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Prób Wysiłkowych, Elektrokardiografii, Holtera
   Brzeziny, Sienkiewicza 87     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia