Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzezinach

adres: M. Skłodowskiej Curie 6 (96-060 Brzeziny)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Brzeziny
tel.: (0-46) 874-28-00

Jednostki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki...

 • szpital

  Brzeziny, Marii Skłodowskiej- Curie 6
  Telefon: 0-46 872-20-02
  • oddział chorób wewnętrznych
   Brzeziny, Marii Skłodowskiej- Curie 6     
  • oddział pediatryczny
   Brzeziny, Marii Skłodowskiej- Curie 6     
  • oddział neonatologiczny
   Brzeziny, Marii Skłodowskiej- Curie 6     
  • oddział położniczo - ginekologiczny
   Brzeziny, Marii Skłodowskiej- Curie 6     
  • oddział chirurgiczny
   Brzeziny, Marii Skłodowskiej- Curie 6     
  • oddział urazowo ortopedyczny
   Brzeziny, Marii Skłodowskiej- Curie 6     
  • oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Brzeziny, Marii Skłodowskiej- Curie 6     
  • oddział neurologii
   Brzeziny, Marii Skłodowskiej- Curie 6     
  • oddział dla przewlekle chorych
   Brzeziny, Marii Skłodowskiej- Curie 6     
  • szpitalny oddział ratunkowy
   Brzeziny, Marii Skłodowskiej- Curie 6     
  • dział rehabilitacjii
   Brzeziny, Marii Skłodowskiej- Curie 6     
  • centralna izba przyjęć
   Brzeziny, Marii Skłodowskiej- Curie 6     
  • blok operacyjny
   Brzeziny, Marii Skłodowskiej- Curie 6     
  • apteka zakładowa
   Brzeziny, Marii Skłodowskiej- Curie 6     
  • Dział fizykoterapii
   Brzeziny, Marii Skłodowskiej- Curie 6     
  • Oddział kardiologiczny
   Brzeziny, Marii Skłodowskiej- Curie 6     
  • Dzienny oddział rehabilitacyjny
   Brzeziny, Marii Skłodowskiej- Curie 6     
  • Oddział Pediatryczno-Neonatologiczny
   Brzeziny, Marii Skłodowskiej- Curie 6     
  • Oddział Chirurgiczny z Blokiem Operacyjnym
   Brzeziny, Marii Skłodowskiej- Curie 6     
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy z Centralną Izbą Przyjęć
   Brzeziny, Marii Skłodowskiej- Curie 6     
 • Ratownictwo Medyczne i opieka doraźna

  Brzeziny, Marii Skłodowskiej- Curie 6
  Telefon: 0-46 874-20-02
  • ambulatorium pomocy doraźnej w Brzezinach
   Brzeziny, Marii Skłodowskiej- Curie 6     
  • ambulatorium pomocy doraźnej w Koluszkach
   Brzeziny, Marii Skłodowskiej- Curie 6     
  • zespół wyjazdowy ogólny
   Brzeziny, Marii Skłodowskiej- Curie 6     
  • zespół wyjazdowy reanimacyjny R 01
   Brzeziny, Marii Skłodowskiej- Curie 6     
  • zespół wyjazdowy wypadkowy W
   Brzeziny, Marii Skłodowskiej- Curie 6     
  • Zespół wyjazdowy reanimacyjny R 02
   Brzeziny, Marii Skłodowskiej- Curie 6     
  • Zespół wjazdowy wypadkowy W 02
   Brzeziny, Marii Skłodowskiej- Curie 6     
  • Zespół wjazdowy wypadkowy W 01
   Brzeziny, Marii Skłodowskiej- Curie 6     
  • Ambulatorium pomocy doraźnej w Kurowicach
   Brzeziny, Marii Skłodowskiej- Curie 6     
  • Ambulatorium pomocy doraźnej w Wiśniowej Górze
   Brzeziny, Marii Skłodowskiej- Curie 6     
  • Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny R 03
   Brzeziny, Marii Skłodowskiej- Curie 6     
  • Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny R 02
   Brzeziny, Marii Skłodowskiej- Curie 6     
 • przychodnia rejonowa w Brzezinach

  Brzeziny, Bohaterów Warszawy 1
  Telefon: 0-46 874-31-51
  • Poradnia lekarska POZ w Dąbrówce Dużej
   Brzeziny, Bohaterów Warszawy 1     
  • poradnia ogólna
   Brzeziny, Bohaterów Warszawy 1     
  • poradnia pediatryczna
   Brzeziny, Bohaterów Warszawy 1     
  • gabinet medycyny szkolnej
   Brzeziny, Bohaterów Warszawy 1     
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo- rodzinnej
   Brzeziny, Bohaterów Warszawy 1     
  • Gabinet położnej środowiskowo- rodzinnej
   Brzeziny, Bohaterów Warszawy 1     
  • Gabinet pielęgniarki opieki długoterminowej
   Brzeziny, Bohaterów Warszawy 1     
  • Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkół Ponadgimnazialnych
   Brzeziny, Bohaterów Warszawy 1     
  • Gabinet medycyny szkolnej w Gimnazjum w Brzezinach
   Brzeziny, Bohaterów Warszawy 1     
  • Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1
   Brzeziny, Bohaterów Warszawy 1     
  • Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2
   Brzeziny, Bohaterów Warszawy 1     
  • Gabinet medycyny szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym
   Brzeziny, Bohaterów Warszawy 1     
 • ośrodek zdrowia w Rogowie

  Rogów, Wojska Polskiego 13
  Telefon: 0-46 874-26-06
  • gabinet lekarza POZ
   Rogów, Wojska Polskiego 13     
  • gabinet pediatryczny
   Rogów, Wojska Polskiego 13     
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo- rodzinnej
   Rogów, Wojska Polskiego 13     
  • Gabinet położnej środowiskowo- rodzinnej
   Rogów, Wojska Polskiego 13     
 • ośrodek zdrowia w Nagawkach

  Dmosin, Nagawki 16 (łódzkie / powiat Dmosin)
  Telefon: 0-46 874-71-91
  • gabinet lekarza POZ
   Dmosin, Nagawki 16     
  • gabinet pediatryczny
   Dmosin, Nagawki 16     
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo- rodzinnej
   Dmosin, Nagawki 16     
  • Gabinet położnej środowiskowo- rodzinnej
   Dmosin, Nagawki 16     
 • ośrodek zdrowia w Jeżowie

  Jeżów, Jana III Sobieskiego 8
  Telefon: 0-46 875-53-01
  • gabinet lekarza POZ
   Jeżów, Jana III Sobieskiego 8     
  • gabinet pediatryczny
   Jeżów, Jana III Sobieskiego 8     
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo- rodzinnej
   Jeżów, Jana III Sobieskiego 8     
  • Gabinet położnej środowiskowo- rodzinnej
   Jeżów, Jana III Sobieskiego 8     
 • ośrodek zdrowia w Kołacinie

  Kołacin, Kołacin 15 c
  Telefon: 0-46 874-76-24
  • gabinet lekarza POZ
   Kołacin, Kołacin 15 c     
  • gabinet pediatryczny
   Kołacin, Kołacin 15 c     
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo- rodzinnej
   Kołacin, Kołacin 15 c     
  • Gabinet położnej środowiskowo- rodzinnej
   Kołacin, Kołacin 15 c     
 • przychodnia lekarza POZ w Koluszkach

  Koluszki, Staszica 34 (łódzkie / powiat Koluszki miasto)
  Telefon: 0-44 714-66-55
  • gabinet lekarza POZ
   Koluszki, Staszica 34     
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo- rodzinnej
   Koluszki, Staszica 34     
  • Gabinet położnej środowiskowo- rodzinnej
   Koluszki, Staszica 34     
  • Gabinet Medycyny Szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2
   Koluszki, Staszica 34     
  • Gabinet Medycyny Szkolnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
   Koluszki, Staszica 34     
  • Gabinet Medycyny Szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych
   Koluszki, Staszica 34     
  • Gabinet Medycyny Szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1
   Koluszki, Staszica 34     
 • przychodnia specjalistyczna

  Brzeziny, Wojska Polskiego 9
  Telefon: 0-46 874-23-09
  • poradnia diabetologiczna
   Brzeziny, Wojska Polskiego 9     
  • poradnia kardiologiczna
   Brzeziny, Wojska Polskiego 9     
  • poradnia reumatologiczna
   Brzeziny, Wojska Polskiego 9     
  • poradnia chirurgiczna
   Brzeziny, Wojska Polskiego 9     
  • gabinet chirurgiczny w Koluszkach
   Brzeziny, Wojska Polskiego 9     
  • poradnia urazowo-ortopedyczna
   Brzeziny, Wojska Polskiego 9     
  • gabinet urazowo - ortopedyczny w Koluszkach
   Brzeziny, Wojska Polskiego 9     
  • poradnia urologiczna
   Brzeziny, Wojska Polskiego 9     
  • poradnia okulistyczna
   Brzeziny, Wojska Polskiego 9     
  • gabinet okulistyczny w Koluszkach
   Brzeziny, Wojska Polskiego 9     
  • poradnia laryngologiczna
   Brzeziny, Wojska Polskiego 9     
  • gabinet laryngologiczny w Koluszkach
   Brzeziny, Wojska Polskiego 9     
  • poradnia neurologiczna
   Brzeziny, Wojska Polskiego 9     
  • gabinet neurologiczny w Koluszkach
   Brzeziny, Wojska Polskiego 9     
  • Poradnia dla osób z problemami alkoholowymi
   Brzeziny, Wojska Polskiego 9     
  • poradnia zdrowia psychicznego
   Brzeziny, Wojska Polskiego 9     
  • gabinet psychiatryczny w DPS w Brzezinach
   Brzeziny, Wojska Polskiego 9     
  • gabinet psychiatryczny w DPS w Dąbrowie
   Brzeziny, Wojska Polskiego 9     
  • poradnia skórno-wenerologiczna
   Brzeziny, Wojska Polskiego 9     
  • gabinet skórno-wenerologiczny w Koluszkach
   Brzeziny, Wojska Polskiego 9     
  • poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Brzeziny, Wojska Polskiego 9     
  • poradnia rehabilitacyjna
   Brzeziny, Wojska Polskiego 9     
  • poradnia konsultacyjno- pediatryczna
   Brzeziny, Wojska Polskiego 9     
  • poradnia konsultacyjna chorób wewnętrznych
   Brzeziny, Wojska Polskiego 9     
  • poradnia leczenia bólu
   Brzeziny, Wojska Polskiego 9     
  • poradnia alergologiczna
   Brzeziny, Wojska Polskiego 9     
  • poradnia medycyny pracy
   Brzeziny, Wojska Polskiego 9     
  • poradnia medycyny szkolnej
   Brzeziny, Wojska Polskiego 9     
  • poradnia "K"
   Brzeziny, Wojska Polskiego 9     
  • gabinet "K" w Nagawkach
   Brzeziny, Wojska Polskiego 9     
  • gabinet "K" w Rogowie
   Brzeziny, Wojska Polskiego 9     
  • poradnia "K" w Jeżowie
   Brzeziny, Wojska Polskiego 9     
  • poradnia "K" w Koluszkach
   Brzeziny, Wojska Polskiego 9     
  • poradnia psychologiczna
   Brzeziny, Wojska Polskiego 9     
  • Poradnia leczenia osteoporozy
   Brzeziny, Wojska Polskiego 9     
  • Gabinet neurologiczny
   Brzeziny, Wojska Polskiego 9     
  • Gabinet "K"
   Brzeziny, Wojska Polskiego 9     
 • Przychodnia stomatologiczna

  Brzeziny, Bohaterów Warszawy 1
  Telefon: 0-46 874-25-88
  • poradnia stomatologii
   Brzeziny, Bohaterów Warszawy 1     
  • gabinet stomatologiczny w Rogowie
   Brzeziny, Bohaterów Warszawy 1     
  • gabinet stomatologiczny w Jeżowie
   Brzeziny, Bohaterów Warszawy 1     
  • gabinet stomatologiczny w Nagawkach
   Brzeziny, Bohaterów Warszawy 1     
  • gabinet stomatologiczny w Kołacinie
   Brzeziny, Bohaterów Warszawy 1     
  • gabinet stomatologiczny w Dąbrówce
   Brzeziny, Bohaterów Warszawy 1     
  • poradnia ortodontyczna
   Brzeziny, Bohaterów Warszawy 1     
  • protezownia dentystyczna
   Brzeziny, Bohaterów Warszawy 1     
  • Gabinet stomatologiczny w Gimnazjum w Brzezinach
   Brzeziny, Bohaterów Warszawy 1     
  • Gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzezinach
   Brzeziny, Bohaterów Warszawy 1     
  • Gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzezinach
   Brzeziny, Bohaterów Warszawy 1     
  • Gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach
   Brzeziny, Bohaterów Warszawy 1     
  • Gabinet Stomatologiczny
   Brzeziny, Bohaterów Warszawy 1     
 • diagnostyka

  Brzeziny, M. Skłodowskiej Curie 6
  Telefon: 0-46 874-20-02
  • pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Brzeziny, M. Skłodowskiej Curie 6     
  • pracownia diagnostyki obrazowej
   Brzeziny, M. Skłodowskiej Curie 6     
  • pracownia badań czynnościowych i diagnostyki kardiologicznej
   Brzeziny, M. Skłodowskiej Curie 6     
  • pracownia endoskopowa
   Brzeziny, M. Skłodowskiej Curie 6     
  • pracownia cytologiczna
   Brzeziny, M. Skłodowskiej Curie 6     
  • prosektorium
   Brzeziny, M. Skłodowskiej Curie 6     
 • Ośrodek Zdrowia w Rogowie

  Rogów, Dworcowa 1
  Telefon: 0-46 874-81-14
  • Gabinet lekarza POZ
   Rogów, Dworcowa 1     
  • Gbinet pediatryczny
   Rogów, Dworcowa 1     
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo- rodzinnej
   Rogów, Dworcowa 1     
  • Gabinet stomatologiczny
   Rogów, Dworcowa 1     
  • Gabinet "K"
   Rogów, Dworcowa 1     
  • Gabinet położnej środowiskowo- rodzinnej
   Rogów, Dworcowa 1     
 • Zakład Rehabiliacji Leczniczej

  Brzeziny, M. Skłodowskiej- Curie 6
  Telefon: (0-46) 874-20-02
  • Dział Rehabilitacji
   Brzeziny, M. Skłodowskiej- Curie 6     
  • Poradnia Rehabilitacji
   Brzeziny, M. Skłodowskiej- Curie 6     
  • Dział Fizykoterapii
   Brzeziny, M. Skłodowskiej- Curie 6     
  • Dzienny Oddział Rehabilitacyjny
   Brzeziny, M. Skłodowskiej- Curie 6