Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej CALISIA s.c.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Kwiatowa 1 (62-800 Kalisz)
wojewodztwo: wielkopolskie
powiat: M. Kalisz
tel.: 62 757-33-53

Jednostki - NZOZ CALISIA s.c.

 • Zakład Opieki Zdrowotnej CALISIA s.c.

  Kalisz, Kwiatowa 1 (wielkopolskie / powiat M. Kalisz)
  Telefon: 062 757-33-53
  • Poradnia Położniczo - Ginekologiczna
   Kalisz, Kwiatowa 1      Telefon: 627573353  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Ginekologiczna dla Dziewcząt
   Kalisz, Kwiatowa 1     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Otorynolaryngologiczna
   Kalisz, Kwiatowa 1      Telefon: 627573353  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Kalisz, Kwiatowa 1     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Kalisz, Kwiatowa 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
   Kalisz, Kwiatowa 1     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Stomatologii
   Kalisz, Kwiatowa 1     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Urologiczna (nefrologiczna)
   Kalisz, Kwiatowa 1     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia urazowo -ortopedyczna
   Kalisz, Kwiatowa 1     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Preluksacyjna
   Kalisz, Kwiatowa 1     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet stomatologiczny
   Kalisz, Kwiatowa 1     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Kalisz, Kwiatowa 1      Telefon: 62 757-33-53  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet zabiegowo-diagnostyczny
   Kalisz, Kwiatowa 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia naczyniowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Protetyki Stomatologicznej
   Kalisz, Kwiatowa 1     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Chirurgia Przewodu Pokarmowego
   Kalisz, Kwiatowa 1     
   Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Leczenia Jaskry
   Kalisz, Kwiatowa 1     
   Poradnia leczenia jaskry
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Leczenia Zeza
   Kalisz, Kwiatowa 1     
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Protetyki Stomatologicznej
    Kalisz, Kwiatowa 1     
    Poradnia protetyki stomatologicznej
    • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Chirurgia Przewodu Pokarmowego
    Kalisz, Kwiatowa 1     
    Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia Leczenia Jaskry
    Kalisz, Kwiatowa 1     
    Poradnia leczenia jaskry
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia Leczenia Zeza
    Kalisz, Kwiatowa 1     
    Poradnia leczenia zeza
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka