Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Filia

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Abrahama 25 (80-307 Gdańsk)
wojewodztwo: pomorskie
powiat: M. Gdańsk
tel.: 58 556-08-86

Jednostki - NZOZ Centrum Medyczne Filia

 • Filia: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne VII Dwór

  Gdańsk, leja Wojska Polskiego 24 (pomorskie / powiat M. Gdańsk)
  Email: nzozcm@wp.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Gdańsk, leja Wojska Polskiego 24      Telefon: 58 341 09 12  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Szkoła rodzenia
   Gdańsk, leja Wojska Polskiego 24      Telefon: 341 80 11  
   Szkoła rodzenia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia pediatryczna
   Gdańsk, leja Wojska Polskiego 24      Telefon: 341 80 11  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Gdańsk, leja Wojska Polskiego 24      Telefon: 341 09 12  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia położnej środowiskowo-rodzinnej
   Gdańsk, leja Wojska Polskiego 24      Telefon: 341 09 12  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Pracownia diagnostyki obrazowej
   Gdańsk, leja Wojska Polskiego 24      Telefon: 341 09 12  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownie inne (EKG i ECHO serca)
   Gdańsk, leja Wojska Polskiego 24      Telefon: 341 09 12  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Gdańsk, leja Wojska Polskiego 24      Telefon: 341 09 12  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia neurologiczna
   Gdańsk, leja Wojska Polskiego 24      Telefon: 341 09 12  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia laryngologiczna
   Gdańsk, leja Wojska Polskiego 24      Telefon: 341 09 12  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Gdańsk, leja Wojska Polskiego 24      Telefon: 341 09 12  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia urologiczna
   Gdańsk, leja Wojska Polskiego 24      Telefon: 341 09 12  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Gdańsk, leja Wojska Polskiego 24      Telefon: 341 09 12  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia geriatryczna
   Gdańsk, leja Wojska Polskiego 24      Telefon: 341 09 12  
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Gdańsk, leja Wojska Polskiego 24      Telefon: 341 09 12  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia medycyny pracy
   Gdańsk, leja Wojska Polskiego 24      Telefon: 341 09 12  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia promocji zdrowia
   Gdańsk, leja Wojska Polskiego 24      Telefon: 341 09 12  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Gdańsk, leja Wojska Polskiego 24      Telefon: 58 341 09 12  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Kardiologia
  • Ambulatorium ogólne
   Gdańsk, leja Wojska Polskiego 24     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Ambulatorium ogólne
    Gdańsk, leja Wojska Polskiego 24     
    Ambulatorium ogólne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna