Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne REVIMED

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Abrahama 1a (80-307 Gdańsk)
wojewodztwo: pomorskie
powiat: M. Gdańsk
tel.: 58 34 51 030

Jednostki - NZOZ Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne...

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne REVIMED

  Gdańsk, Abrahama 1a (pomorskie / powiat M. Gdańsk)
  Telefon: 58 34 51 030
  Email: revimed@revimed.med.pl
  Witryna: www.revimed.pl
  • Poradnia dermatologiczno-wenerologiczna
   Gdańsk, Abrahama 1a      Telefon: 58 3451030  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Gdańsk, Abrahama 1a      Telefon: 58 3451030  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia medycyny pracy
   Gdańsk, Abrahama 1a      Telefon: 58 3451030  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Neurologiczna
   Gdańsk, Abrahama 1a      Telefon: 58 3451030  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna
   Gdańsk, Abrahama 1a      Telefon: 58 3451030  
   Poradnia okulistyczna
   • Medycyna pracy - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Gdańsk, Abrahama 1a      Telefon: 58 3451030  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Dział fizjoterapii
   Gdańsk, Abrahama 1a      Telefon: 58 3451030  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizykoterapii
   Gdańsk, Abrahama 1a      Telefon: 58 3451030  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział kinezyterapii
   Gdańsk, Abrahama 1a      Telefon: 58 3451030  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia diabetologiczna
   Gdańsk, Abrahama 1a      Telefon: 58 3451030  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia ziołolecznictwa
   Gdańsk, Abrahama 1a      Telefon: 58 3451030  
   Pracownia ziołolecznictwa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Gdańsk, Abrahama 1a      Telefon: 58 3451030  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia reumatologiczna
   Gdańsk, Abrahama 1a      Telefon: 58 3451030  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Gdańsk, Abrahama 1a      Telefon: 58 3451030  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia leczenia bólu - schorzeń kręgosłupa
   Gdańsk, Abrahama 1a     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia leczenia otyłości
   Gdańsk, Abrahama 1a     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Gdańsk, Abrahama 1a     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Gdańsk, Abrahama 1a     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Gdańsk, Abrahama 1a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Szkoła rodzenia
   Gdańsk, Abrahama 1a     
   Szkoła rodzenia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Dział balneoterapii
   Gdańsk, Abrahama 1a     
   Dział (pracownia) balneoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia stomatologiczna
   Gdańsk, Abrahama 1a     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia logopedyczna
   Gdańsk, Abrahama 1a     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia leczenia bólu - schorzeń kręgosłupa
    Gdańsk, Abrahama 1a     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia leczenia otyłości
    Gdańsk, Abrahama 1a     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia otolaryngologiczna
    Gdańsk, Abrahama 1a     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia kardiologiczna
    Gdańsk, Abrahama 1a     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia lekarza rodzinnego
    Gdańsk, Abrahama 1a     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szkoła rodzenia
    Gdańsk, Abrahama 1a     
    Szkoła rodzenia
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Dział balneoterapii
    Gdańsk, Abrahama 1a     
    Dział (pracownia) balneoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia stomatologiczna
    Gdańsk, Abrahama 1a     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia logopedyczna
    Gdańsk, Abrahama 1a     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria