Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej CENTRUM MEDYCZNE GRANICZNA Sp. z o.o.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Graniczna 45 (40-018 Katowice)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Katowice
tel.: 32 25 54 949

Jednostki - NZOZ CENTRUM MEDYCZNE GRANICZNA Sp. z...

 • NZOZ Centrum Medyczne Graniczna Sp. z o.o.

  Katowice, ul. Graniczna 45 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 32 25 54 949
  Email: biuro@cmgraniczna.pl
  Witryna: www.cmgraniczna.pl
  • Poradnia lekarza POZ dla dorosłych
   Katowice, ul. Graniczna 45      Telefon: 32 25 54 949  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza POZ dla dzieci
   Katowice, ul. Graniczna 45      Telefon: 32 25 54 949  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia leczenia bólu
   Katowice, ul. Graniczna 45      Telefon: 32 25 54 949  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Katowice, ul. Graniczna 45      Telefon: 32 25 54 949  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia medycyny pracy
   Katowice, ul. Graniczna 45      Telefon: 32 25 54 949  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Katowice, ul. Graniczna 45      Telefon: 32 25 54 949  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia USG
   Katowice, ul. Graniczna 45      Telefon: 32 25 54 949  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet fizjoterapii
   Katowice, ul. Graniczna 45      Telefon: 32 25 54 949  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Punkt poboru materiału do badań
   Katowice, ul. Graniczna 45      Telefon: 32 25 54 949  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zespół pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Katowice, ul. Graniczna 45      Telefon: 32 25 54 949  
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Katowice, ul. Graniczna 45      Telefon: 32 25 54 949  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia medycyny sportowej
   Katowice, ul. Graniczna 45      Telefon: 32 25 54 949  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
  • Poradnia ortopedyczna
   Katowice, ul. Graniczna 45      Telefon: 32 25 54 949  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia reumatologiczna
   Katowice, ul. Graniczna 45      Telefon: 32 25 54 949  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Katowice, ul. Graniczna 45      Telefon: 32 25 54 949  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia proktologiczna
   Katowice, ul. Graniczna 45      Telefon: 32 25 54 949  
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Katowice, ul. Graniczna 45      Telefon: 32 25 54 949  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Katowice, ul. Graniczna 45      Telefon: 32 25 54 949  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia hematologiczna
   Katowice, ul. Graniczna 45      Telefon: 32 25 54 949  
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia laryngologiczna
   Katowice, ul. Graniczna 45      Telefon: 32 25 54 949  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna
   Katowice, ul. Graniczna 45      Telefon: 32 25 54 949  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia neurologiczna
   Katowice, ul. Graniczna 45      Telefon: 32 25 54 949  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia alergologiczna
   Katowice, ul. Graniczna 45      Telefon: 32 25 54 949  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Katowice, ul. Graniczna 45      Telefon: 32 25 54 949  
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okresu przekwitania
   Katowice, ul. Graniczna 45      Telefon: 32 25 54 949  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Katowice, ul. Graniczna 45      Telefon: 32 25 54 949  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Katowice, ul. Graniczna 45      Telefon: 32 25 54 949  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia ortodontyczna
   Katowice, ul. Graniczna 45      Telefon: 32 25 54 949  
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortodoncja
  • Poradnia preluksacyjna
   Katowice, ul. Graniczna 45      Telefon: 32 25 54 949  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Katowice, ul. Graniczna 45      Telefon: 32 25 54 949  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Katowice, ul. Graniczna 45      Telefon: 32 25 54 949  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Katowice, ul. Graniczna 45      Telefon: 32 25 54 949  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Poradnia genetyczna
   Katowice, ul. Graniczna 45      Telefon: 32 25 54 949  
   Poradnia genetyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
  • Poradnia wad postawy
   Katowice, ul. Graniczna 45      Telefon: 32 25 54 949  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia zaburzeń nerwicowych
   Katowice, ul. Graniczna 45     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia stomatologiczna
   Katowice, ul. Graniczna 45     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet kinezyterapii
   Katowice, ul. Graniczna 45     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet masażu
   Katowice, ul. Graniczna 45     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Chirurgia krótkoterminowa w zakresie ginekologii
   Katowice, ul. Graniczna 45     
   Oddział/zespół chirurgii jednego dnia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia zaburzeń nerwicowych
    Katowice, ul. Graniczna 45     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia stomatologiczna
    Katowice, ul. Graniczna 45     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
    • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
    • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Gabinet kinezyterapii
    Katowice, ul. Graniczna 45     
    Dział (pracownia) kinezyterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Gabinet masażu
    Katowice, ul. Graniczna 45     
    Dział (pracownia) masażu leczniczego
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Chirurgia krótkoterminowa w zakresie ginekologii
    Katowice, ul. Graniczna 45     
    Oddział/zespół chirurgii jednego dnia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia