Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "PRIMA-MED"

adres: Matejki 7 (91-402 Łódź)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Łódź-Śródmieście
tel.: 0-42 678-09-90

Jednostki - NZOZ Centrum Medyczne "PRIMA-MED"

 • Przychodnia

  Łódź, Matejki 7 (łódzkie / powiat Łódź-Śródmieście)
  Telefon: 0-42 678-09-90
  • Poradnia ginekologiczna
   Łódź, Matejki 7     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia internistyczna
   Łódź, Matejki 7     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia kardiologiczna
   Łódź, Matejki 7     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Łódź, Matejki 7     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia neurologiczna
   Łódź, Matejki 7     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • Poradnia neurochirurgiczna
   Łódź, Matejki 7     
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurochirurgia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Łódź, Matejki 7     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia psychiatryczna
   Łódź, Matejki 7     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Łódź, Matejki 7     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Leczenie w domu pacjenta
  • Poradnia laryngologiczna
   Łódź, Matejki 7     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
  • Poradnia alergologiczna
   Łódź, Matejki 7     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
  • Pracownia USG
   Łódź, Matejki 7     
   Pracownia USG
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia KTG i EKG
   Łódź, Matejki 7     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia diabetologiczna
   Łódź, Matejki 7     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
  • Poradnia hematologiczna
   Łódź, Matejki 7     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Hematologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Łódź, Matejki 7     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Łódź, Matejki 7     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia okulistyczna
   Łódź, Matejki 7     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
  • Poradnia pulmonologiczna
   Łódź, Matejki 7     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Łódź, Matejki 7     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
  • Poradnuia medycyny pracy
   Łódź, Matejki 7     
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna pracy
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Łódź, Matejki 7     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia