Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej CENTRUM MEDYCZNE SC

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Łanowa 5 (43-140 Lędziny)
wojewodztwo: śląskie
powiat: Lędziny
tel.: 32 32 66 454

Jednostki - NZOZ CENTRUM MEDYCZNE SC

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej CENTRUM MEDYCZNE SC

  Lędziny, ul. Łanowa 5 (śląskie / powiat Lędziny)
  Telefon: 32 32 66 454
  Email: 2400254@zoz.org.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Lędziny, ul. Łanowa 5      Telefon: 32 32 66 454  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • USG - Choroby wewnętrzne
   • USG - Medycyna rodzinna
  • Poradnia kardiologiczna
   Lędziny, ul. Łanowa 5      Telefon: 32 32 66 454  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Lędziny, ul. Łanowa 5      Telefon: 32 32 66 454  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okulistyczna
   Lędziny, ul. Łanowa 5      Telefon: 32 32 66 454  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia gastrologiczna
   Lędziny, ul. Łanowa 5      Telefon: 32 32 66 454  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • USG - Gastroenterologia
  • Poradnia urologiczna
   Lędziny, ul. Łanowa 5      Telefon: 32 32 66 454  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • USG - Urologia
  • Poradnia położnej środowiskowo-rodzinnej
   Lędziny, ul. Łanowa 5      Telefon: 32 32 66 454  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Lędziny, ul. Łanowa 5      Telefon: 32 32 66 454  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia medycyny pracy
   Lędziny, ul. Łanowa 5      Telefon: 32 32 66 454  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia neurologiczna
   Lędziny, ul. Łanowa 5      Telefon: 32 32 66 454  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • USG - Neurologia
  • Pracownia USG
   Lędziny, ul. Łanowa 5      Telefon: 32 32 66 454  
   Pracownia USG
   • USG
  • Pracownia EKG
   Lędziny, ul. Łanowa 5      Telefon: 32 32 66 454  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Lędziny, ul. Łanowa 5      Telefon: 32 32 66 454  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
  • Poradnia lekarza POZ
   Lędziny, ul. Łanowa 5     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • USG - Choroby wewnętrzne
   • USG - Medycyna rodzinna
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Lędziny, ul. Łanowa 5     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia alergologiczna
   Lędziny, ul. Łanowa 5     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia lekarza POZ
    Lędziny, ul. Łanowa 5     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • USG - Choroby wewnętrzne
    • USG - Medycyna rodzinna
   • Poradnia zdrowia psychicznego
    Lędziny, ul. Łanowa 5     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia alergologiczna
    Lędziny, ul. Łanowa 5     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia