Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDIX" Sp. z o. o.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Lędzińska 1 (43-143 Lędziny)
wojewodztwo: śląskie
powiat: Lędziny
tel.: 32 2167838

Jednostki - NZOZ "MEDIX" Sp. z o. o.

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDIX" Sp. z o. o.

  Lędziny, ul. Lędzińska 1 (śląskie / powiat Lędziny)
  Telefon: 32 2167838
  Email: nzozmedix@op.pl
  • Poradnia (gabinet) lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Lędziny, ul. Lędzińska 1      Telefon: 32 2167838  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Lędziny, ul. Lędzińska 1      Telefon: 32 2167838  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Pradnia laryngologiczna
   Lędziny, ul. Lędzińska 1      Telefon: 32 2167838  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna
   Lędziny, ul. Lędzińska 1      Telefon: 322167838  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej
   Lędziny, ul. Lędzińska 1      Telefon: 32 2167838  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia położnej środowiskowo - rodzinnej
   Lędziny, ul. Lędzińska 1      Telefon: 32 2177838  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia okulistyczna
   Lędziny, ul. Lędzińska 1      Telefon: 32 2167838  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet rehabilitacyjny
   Lędziny, ul. Lędzińska 1      Telefon: 32 2167838  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia endokrynologiczna
   Lędziny, ul. Lędzińska 1      Telefon: 32 2167838  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Lędziny, ul. Lędzińska 1      Telefon: 32 2167838  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Lędziny, ul. Lędzińska 1      Telefon: 32 2167838  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna
   Lędziny, ul. Lędzińska 1     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Lędziny, ul. Lędzińska 1     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia okulistyczna
    Lędziny, ul. Lędzińska 1     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia Rehabilitacyjna
    Lędziny, ul. Lędzińska 1     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna