Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "CENTRUM MEDYCZNE Szpital Świętej Rodziny"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Pilota Stanisława Wigury 19 (90-302 Łódź)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Łódź-Śródmieście
tel.: 42 25 49 681

Jednostki - NZOZ "CENTRUM MEDYCZNE Szpital...

 • Przychodnia wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej

  Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19 (łódzkie / powiat Łódź-Śródmieście)
  Telefon: 42 63 66 968
  • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Zdrowie publiczne
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Zdrowie publiczne
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
  • Poradnia alergologiczna
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia neurologiczna
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   • Angiografia - Okulistyka
  • Poradnia onkologiczna
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Onkologia kliniczna
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Poradnia położnej środowiskowej - rodzinnej
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pulmonologiczna
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Poradnia nefrologiczna
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Nefrologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ortopedyczna
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia urologiczna
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Urologia
  • Pracownia USG
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia endoskopii - endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia endoskopii - endoskopia dolnego odcinka przewodu pokarmowego
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Angiologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia reumatologiczna
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
  • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Nefrologia
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia dziecięca
  • Poradnia pulmonologiczna dla dzieci
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
  • Poradnia chirurgii dziecięcej
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia dziecięca
  • pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • gabinet medycyny szkolnej
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Zdrowie publiczne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • pracownia elektrokardiografii i prób wysiłkowych
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Zdrowie publiczne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Zdrowie publiczne
  • Poradnia medycyny sportowej
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna sportowa
  • Poradnia medycyny sądowej
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Dział orzecznictwa o stanie zdrowia
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna sądowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sądowa
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna sądowa
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Alergologia
  • Poradnia Chorób Metabolicznych
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Chorób Zakaźnych
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby zakaźne
  • Poradnia Hematologiczna
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Hematologia
  • Poradnia Chorób Naczyń
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Poradnia Logopedyczna
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
  • Oddział hospitalizacji jednodniowej
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Pracownia endoskopii
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
  • Gabinet Medycyny Szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym Centrum Szkół Mundurowych
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnejw XLIV Liceum Ogólnokształcącym
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej nr 193
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19      Telefon: 42 643 92 73  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Ambulatorium ogólne
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
   • Leczenie w domu pacjenta - Zdrowie publiczne
  • Oddział hospitalizacji jednodniowej
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Oddział/zespół chirurgii jednego dnia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
  • Poradnia chirurgii plastycznej
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Poradnia chirurgii plastycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Ambulatorium ogólne
    Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
    Ambulatorium ogólne
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Poradnia leczenia uzależnień
    Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
    Poradnia leczenia uzależnień
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
    • Leczenie w domu pacjenta - Zdrowie publiczne
   • Oddział hospitalizacji jednodniowej
    Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
    Oddział/zespół chirurgii jednego dnia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Poradnia chirurgii plastycznej
    Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
    Poradnia chirurgii plastycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
 • Przychodnia rehabilitacji leczniczej

  Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19 (łódzkie / powiat Łódź-Śródmieście)
  Telefon: 42 63 66 968
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizykoterapii
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia krioterapii
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia masażu leczniczego
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Zespół rehabilitacji domowej
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizjoterapii
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • Przychodnia stomatologiczna

  Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19 (łódzkie / powiat Łódź-Śródmieście)
  Telefon: 42 63 66 968
  • Poradnia stomatologiczna
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia ortodontyczna
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 19      Telefon: 42 636 69 68  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna