Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "Żwaków" Sp. z o.o.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: leja Bielska 130 (43-100 Tychy)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Tychy
tel.: 32 32 94 430

Jednostki - NZOZ Centrum Medyczne "Żwaków" Sp....

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "Żwaków" Sp. z o.o.

  Tychy, leja Bielska 130 (śląskie / powiat M. Tychy)
  Telefon: 32 32 94 430
  Email: cmbielska@poczta.onet.pl
  Witryna: www.centrum-med.com
  • Zespół lekarza rodzinnego
   Tychy, leja Bielska 130      Telefon: 32 32 94 431, 32 32 94 432  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dla kobiet
   Tychy, leja Bielska 130      Telefon: 32 32 94 316  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia laryngologiczna
   Tychy, leja Bielska 130      Telefon: 32 32 94 431, 32 32 94 432  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna
   Tychy, leja Bielska 130      Telefon: 32 32 94 431, 32 32 94 432  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Tychy, leja Bielska 130      Telefon: 32 32 94 431, 32 32 94 432  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Tychy, leja Bielska 130      Telefon: 32 32 94 431, 32 32 94 432  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia okulistyczna
   Tychy, leja Bielska 130      Telefon: 32 32 94 431, 32 32 94 432  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia medycyny pracy
   Tychy, leja Bielska 130      Telefon: 32 32 94 431, 32 32 94 432  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia USG
   Tychy, leja Bielska 130      Telefon: 32 32 94 431, 32 32 94 432  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet fizykoterapii
   Tychy, leja Bielska 130      Telefon: 32 32 94 431, 32 32 94 432  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej
   Tychy, leja Bielska 130      Telefon: 32 32 94 431, 32 32 94 432  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowo - rodzinnej
   Tychy, leja Bielska 130      Telefon: 32 32 94 316  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia urologiczna
   Tychy, leja Bielska 130      Telefon: 32 32 94 431, 32 32 94 432  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Tychy, leja Bielska 130      Telefon: 32 32 94 431, 32 32 94 432  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Tychy, leja Bielska 130      Telefon: 32 32 94 431, 32 32 94 432  
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet zabiegowy
   Tychy, leja Bielska 130      Telefon: 32 32 94 431, 32 32 94 432  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Punkt szczepień
   Tychy, leja Bielska 130      Telefon: 32 32 94 431, 32 32 94 432  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia
  • Poradnia dla dzieci
   Tychy, leja Bielska 130     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Pracownia analityki medycznej
   Tychy, leja Bielska 130     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Fizykoterapia
   Tychy, leja Bielska 130     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia dla dzieci
    Tychy, leja Bielska 130     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pracownia analityki medycznej
    Tychy, leja Bielska 130     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Fizykoterapia
    Tychy, leja Bielska 130     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej