Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Partyzantów 16a (26-300 Opoczno)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Opoczno miasto
tel.: 44 73 61 406

Jednostki - NZOZ "Centrum"

 • Przychodnia

  Opoczno, ul. Partyzantów 16a (łódzkie / powiat Opoczno miasto)
  Telefon: 44 73 61 406
  Email: aga.op@vp.pl
  • Gabinet lekarza poz
   Opoczno, ul. Partyzantów 16a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia pediatryczna
   Opoczno, ul. Partyzantów 16a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Poradnia neurologiczna
   Opoczno, ul. Partyzantów 16a     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Opoczno, ul. Partyzantów 16a     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia reumatologiczna
   Opoczno, ul. Partyzantów 16a     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Opoczno, ul. Partyzantów 16a     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Opoczno, ul. Partyzantów 16a     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Opoczno, ul. Partyzantów 16a     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia urologiczna
   Opoczno, ul. Partyzantów 16a     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Opoczno, ul. Partyzantów 16a     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia kardiologiczna
   Opoczno, ul. Partyzantów 16a     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Opoczno, ul. Partyzantów 16a     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia alergologiczna
   Opoczno, ul. Partyzantów 16a     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Opoczno, ul. Partyzantów 16a     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia okulistyczna
   Opoczno, ul. Partyzantów 16a     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Rehabilitacja lecznicza
   Opoczno, ul. Partyzantów 16a     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Opoczno, ul. Partyzantów 16a     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) położnej środowiskowo-rodzinnej
   Opoczno, ul. Partyzantów 16a     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pediatryczna dla dzieci zdrowych
   Opoczno, ul. Partyzantów 16a     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Opoczno, ul. Partyzantów 16a     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Pracownia USG
   Opoczno, ul. Partyzantów 16a     
   Pracownia USG
   • USG - Medycyna rodzinna
  • Pracownia spirometryczna
   Opoczno, ul. Partyzantów 16a     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Opoczno, ul. Partyzantów 16a     
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobierania materiałów laboratoryjnych
   Opoczno, ul. Partyzantów 16a     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
  • Pracownia EKG
   Opoczno, ul. Partyzantów 16a     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Dział (pracownia) fizykoterapii
   Opoczno, ul. Partyzantów 16a     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Neurologia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) masażu
   Opoczno, ul. Partyzantów 16a     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Neurologia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Opoczno, ul. Partyzantów 16a     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Opoczno, ul. Partyzantów 16a     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Dział (pracownia) fizjoterapii
   Opoczno, ul. Partyzantów 16a     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Neurologia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia logopedyczna
   Opoczno, ul. Partyzantów 16a     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologopedia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologopedia
 • Przychodnia - filia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Paradyż, Konecka 1 (łódzkie / powiat Paradyż)
  • Poradnia lekarza POZ
   Paradyż, Konecka 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia neurologiczna
   Paradyż, Konecka 1     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Paradyż, Konecka 1     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia reumatologiczna
   Paradyż, Konecka 1     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Paradyż, Konecka 1     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Paradyż, Konecka 1     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Paradyż, Konecka 1     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia urologiczna
   Paradyż, Konecka 1     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Paradyż, Konecka 1     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia kardiologiczna
   Paradyż, Konecka 1     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia alergologiczna
   Paradyż, Konecka 1     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Paradyż, Konecka 1     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia logopedyczna
   Paradyż, Konecka 1     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Paradyż, Konecka 1     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) położnej środowiskowo-rodzinnej
   Paradyż, Konecka 1     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Paradyż, Konecka 1     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobierania materiałów laboratoryjnych
   Paradyż, Konecka 1     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet zabiegowy
   Paradyż, Konecka 1     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Paradyż, Konecka 1     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna