NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "CENTRUM ZDROWIA"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: UL. TARNOWSKA 2 (32-840 Zakliczyn)
wojewodztwo: małopolskie
tel.: 14 66 53 999

Jednostki - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI...

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Zdrowia"

  Zakliczyn, Tarnowska 2 (małopolskie)
  Telefon: 14 66 53 999
  Email: 6653999@neostrada.pl
  • Poradnia okulistyczna
   Zakliczyn, Tarnowska 2      Telefon: 14 66 53 999  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Zakliczyn, Tarnowska 2      Telefon: 14 66 53 999  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia medycyny rodzinnej
   Zakliczyn, Tarnowska 2      Telefon: 14 66 53 999  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia neurologiczna
   Zakliczyn, Tarnowska 2      Telefon: 14 66 53 999  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Zakliczyn, Tarnowska 2      Telefon: 14 66 53 999  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
  • Gabinet medycyny rodzinnej
   Zakliczyn, Tarnowska 2      Telefon: 14 66 55 203  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Pracownia USG
   Zakliczyn, Tarnowska 2      Telefon: 14 66 53 999  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Dział (pracownia) fizykoterapii
   Zakliczyn, Tarnowska 2      Telefon: 14 66 53 999  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Zakliczyn, Tarnowska 2      Telefon: 14 66 53 999  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia (gabinet) położnej środowiskowo-rodzinnej
   Zakliczyn, Tarnowska 2      Telefon: 14 66 53 999  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Zakliczyn, Tarnowska 2      Telefon: 14 66 53 999  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia reumatologiczna
   Zakliczyn, Tarnowska 2      Telefon: 14 66 53 999  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia logopedyczna
   Zakliczyn, Tarnowska 2      Telefon: 14 66 53 999  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Surdologopedia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Zakliczyn, Tarnowska 2      Telefon: 14 66 53 999  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Zakliczyn, Tarnowska 2      Telefon: 14 66 53 999  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Zakliczyn, Tarnowska 2      Telefon: 14 66 53 999  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki opieki długoterminowej
   Zakliczyn, Tarnowska 2      Telefon: 14 66 53 999  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Poradnia medycyny pracy i badań profilaktycznych
   Zakliczyn, Tarnowska 2      Telefon: 14 66 53 999  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia urologiczna
   Zakliczyn, Tarnowska 2      Telefon: 14 66 53 999  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Urologia
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Zakliczyn, Tarnowska 2      Telefon: 14 66 53 999  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Zakliczyn, Tarnowska 2      Telefon: 14 66 53 999  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia ogólna
   Zakliczyn, Tarnowska 2     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dla dzieci
   Zakliczyn, Tarnowska 2     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczna
   Zakliczyn, Tarnowska 2     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Zakliczyn, Tarnowska 2     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Pracownia analityczna
   Zakliczyn, Tarnowska 2     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet lekarski
   Zakliczyn, Tarnowska 2     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet lekarski
   Zakliczyn, Tarnowska 2     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Pracownia EKG
   Zakliczyn, Tarnowska 2     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia ogólna
    Zakliczyn, Tarnowska 2     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia dla dzieci
    Zakliczyn, Tarnowska 2     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia ginekologiczna
    Zakliczyn, Tarnowska 2     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia reumatologiczna
    Zakliczyn, Tarnowska 2     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Pracownia analityczna
    Zakliczyn, Tarnowska 2     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Gabinet lekarski
    Zakliczyn, Tarnowska 2     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet lekarski
    Zakliczyn, Tarnowska 2     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pracownia EKG
    Zakliczyn, Tarnowska 2