Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Grabina 27A (32-840 Zakliczyn)
wojewodztwo: małopolskie
tel.: 14 66 53 533

Jednostki - NZOZ

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  Zakliczyn, Grabina 27A (małopolskie)
  Telefon: 14 66 53 533
  Email: mariamaruszak@poczta.onet.pl
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Zakliczyn, Grabina 27A      Telefon: 14 66 53 533  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Zakliczyn, Grabina 27A      Telefon: 14 66 53 533  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia położnej podstwowej opieki zdrowotnej
   Zakliczyn, Grabina 27A      Telefon: 14 66 53 533  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Zakliczyn, Grabina 27A      Telefon: 14 66 53 533  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet psychologiczny
   Zakliczyn, Grabina 27A      Telefon: 14 66 53 533  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Zakliczyn, Grabina 27A      Telefon: 14 66 53 533  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej