Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DAGIS Centrum Medyczne

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Odkryta 31 (03-140 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Białołęka
tel.: 022 4663131

Jednostki - NZOZ DAGIS Centrum Medyczne

 • "DAGIS centrum medyczne" Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  Warszawa, Odkryta 31lok. 5 (mazowieckie / powiat Białołęka)
  Telefon: 22 4663131
  Email: dagis31@wp.pl
  Witryna: www.dagis.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Warszawa, Odkryta 31lok. 5      Telefon: 22 466 31 31  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Warszawa, Odkryta 31lok. 5      Telefon: 22 466 31 31  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia dermatologiczna
   Warszawa, Odkryta 31lok. 5      Telefon: 22 466 31 31  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia ginekologiczna
   Warszawa, Odkryta 31lok. 5      Telefon: 22 466 31 31  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Warszawa, Odkryta 31lok. 5      Telefon: 22 466 31 31  
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
  • Poradnia pulmonologiczna
   Warszawa, Odkryta 31lok. 5      Telefon: 22 466 31 31  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Warszawa, Odkryta 31lok. 5      Telefon: 22 466 31 31  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia okulistyczna
   Warszawa, Odkryta 31lok. 5      Telefon: 22 466 31 31  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Warszawa, Odkryta 31lok. 5      Telefon: 22 466 31 31  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia urazowo-ortopedyczna
   Warszawa, Odkryta 31lok. 5      Telefon: 22 466 31 31  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia neurologiczna
   Warszawa, Odkryta 31lok. 5      Telefon: 22 466 31 31  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Warszawa, Odkryta 31lok. 5      Telefon: 22 466 31 31  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia USG
   Warszawa, Odkryta 31lok. 5      Telefon: 22 466 31 31  
   Pracownia USG
   • USG
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej rodzinnej
   Warszawa, Odkryta 31lok. 5      Telefon: 22 466 31 31  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowej rodzinnej
   Warszawa, Odkryta 31lok. 5      Telefon: 22 466 31 31  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Warszawa, Odkryta 31lok. 5      Telefon: 22 466 31 31  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Warszawa, Odkryta 31lok. 5      Telefon: 22 466 31 31  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia alergologiczna
   Warszawa, Odkryta 31lok. 5      Telefon: 22 466 31 31  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Warszawa, Odkryta 31lok. 5      Telefon: 22 466 31 31  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia leczenia bólu
   Warszawa, Odkryta 31lok. 5      Telefon: 22 466 31 31  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
  • Poradnia logopedyczna
   Warszawa, Odkryta 31lok. 5      Telefon: 22 466 31 31  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
  • Poradnia urologiczna
   Warszawa, Odkryta 31lok. 5      Telefon: 22 466 31 31  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia psychologiczna
   Warszawa, Odkryta 31lok. 5      Telefon: 22 466 31 31  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne