Szpital Ginekologiczno-Położniczy Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Rzgowska 281/289 (93-338 Łódź)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Łódź-Górna
tel.: 42 27 11 000

Jednostki - Szpital Ginekologiczno-Położniczy...

 • Szpital Ginekologiczno-Położniczy

  Łódź, ul. Rzgowska 281/289 (łódzkie / powiat Łódź-Górna)
  Telefon: 42 27 11 000
  • Dział Przyjęć A
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
  • Klinika Położnictwa i Ginekologii
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Położnictwo i ginekologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Rehabilitacja dzienna - Położnictwo i ginekologia
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Położnictwo i ginekologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Pododdział Noworodków I
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Klinika Medycyny Matczyno - Płodowej i Ginekologii
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Rehabilitacja dzienna - Położnictwo i ginekologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Położnictwo i ginekologia
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Pododdział Noworodków II
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Klinika Perinatologii i Ginekologii
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Rehabilitacja dzienna - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Położnictwo i ginekologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Położnictwo i ginekologia
  • Pododdział Noworodków III
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Klinika Ginekologii, Rozrodczości i Terapii Płodu
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Położnictwo i ginekologia
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Położnictwo i ginekologia
   • Rehabilitacja dzienna - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Położnictwo i ginekologia
  • Klinika Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział chirurgii onkologicznej
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Chirurgia onkologiczna
   • Rehabilitacja dzienna - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Chirurgia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
  • Pododdział Onkologii Ginekologicznej
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział ginekologii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
  • Klinika Ginekologii Operacyjnej
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Rehabilitacja dzienna - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Położnictwo i ginekologia
  • Pododdział Chemioterapii
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
  • Pododdział Onkologii Ginekologicznej
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział ginekologii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
  • Klinika Ginekologii Operacyjnej i Endoskopowej
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Położnictwo i ginekologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Położnictwo i ginekologia
   • Rehabilitacja dzienna - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Klinika Kardiologii Kobiecej
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział kardiologiczny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Rehabilitacja dzienna - Kardiologia
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
  • Klinika Neonatologii
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Neonatologia
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Neonatologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neonatologia
   • Rehabilitacja dzienna - Neonatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neonatologia
  • Oddział Intesywnej Terapii Noworodka "A"
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neonatologia
  • Oddział Opieki Pośredniej
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neonatologia
  • Oddział Opieki Ciągłej
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289      Telefon: 42 27 11 705  
   Oddział endokrynologiczny
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Endokrynologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Endokrynologia
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Endokrynologia
   • Rehabilitacja dzienna - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Pododdział Osób Dorosłych
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział endokrynologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
  • Pododdział Dziecięcy
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289      Telefon: 42 271 17 15  
   Oddział endokrynologiczny dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
  • Pododdział Endokrynologii Ginekologicznej
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział endokrynologiczny
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
  • Pododdział Diabetologii z Ośrodkiem Dziennego Pobytu
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział diabetologiczny
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
  • Oddział Chirurgii Ogólnej i Gruczołów Dokrewnych
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Rehabilitacja dzienna - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Chirurgia ogólna
  • Klinika Ginekologii
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Rehabilitacja dzienna - Położnictwo i ginekologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Położnictwo i ginekologia
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia Histeroskopowa
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Urodynamiki
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Pracownia urodynamiczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Samodzielna Sekcja Serologii Transfuzjologicznej
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Bank krwi
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Elektrokardiografii
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Anestezjiologii i Intensywnej Terapii Medycznej
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Blok Operacyjny Ginekologiczno - Położniczy
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
  • Pododdział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Zakład Ultrasonografii Ginekologiczno - Położniczej
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia endoskopowa
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289      Telefon: 42 271 11 59  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Położnictwo i ginekologia
  • Pododdział Położniczo - Ginekologiczny
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
  • Pododdział Terapii Płodu
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział patologii ciąży
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Klinika Chirurgii Ginekologicznej
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Położnictwo i ginekologia
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Położnictwo i ginekologia
   • Rehabilitacja dzienna - Położnictwo i ginekologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
  • Klinika Ginekologii i Chorób Menopauzy
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Rehabilitacja dzienna - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Położnictwo i ginekologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Położnictwo i ginekologia
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Położnictwo i ginekologia
  • Zespół Wyjazdowy Neonatologiczny "N"
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Wyjazdowy zespół sanitarny typu N
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Oddział Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział medycyny nuklearnej
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna nuklearna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Medycyna nuklearna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna nuklearna
  • Klinika Terapii Płodu
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Rehabilitacja dzienna - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Położnictwo i ginekologia
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Położnictwo i ginekologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Położnictwo i ginekologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Medyczny Matczyno - Płodowej
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Ginekologii i Rozrodczości
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Ginekologii Operacyjnej
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Menopauzy
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia okresu przekwitania
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Endokrynologii Dorosłych
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Specjalistyczna Poradnia Zapobiegania i Leczenia Otyłości
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Zaburzeń Statyki Narządów Płciowych i Nietrzymania Moczu
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Dietetyczna
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Urologiczna
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Neuropsychiatryczna i Rehabilitacyjna
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Diabetologii Dorosłych
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Leczenia Bólu i Akupunktury
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Dermatologiczna
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Hepatologiczna
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Konsultacyjna Położnictwa i Chorób Kobiecych
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Konsultacyjna Chorób Nerek i Nadciśnienia Tętniczego
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Zaburzeń Odpornościowych
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia immunologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
  • Poradnia Stomatologiczna
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Laktarium
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia laktacyjna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Neurologiczna
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Onkologiczna Poradnia Genetyczna
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Hepatologiczna i Chorób Zakaźnych
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Endokrynologii Dziecięcej
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Endokrynologii Ginekologicznej
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Diabetologii Dziecięcej
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Chirurgii Endokrynologicznej i Ogólnej
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia chirurgii endokrynologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Specjalistyczna Przychodnia Endokrynologii i Chorób Metabolicznych
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Klinika Nefrologii i Dializoterapii
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział nefrologiczny dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Nefrologia
   • Rehabilitacja dzienna - Nefrologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Nefrologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Nefrologia
  • Pododdział Neurochirurgii
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział neurochirurgiczny
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
  • Pododdział Neurologii
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
  • Pododdział Chorób Oczu
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Poradnia Alergologiczna
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Chirurgiczna
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia Chirurgi Plastycznej
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia chirurgii plastycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia Chorób Infekcyjnych
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia chorób zakaźnych dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Chorób Odzwierzęcych
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Dietetyczna
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna dla Dzieci
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Hematologiczna
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia hematologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia Hepatologiczna
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia hepatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Leczenia Jaskry
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia leczenia jaskry dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Logopedyczna
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia logopedyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Nefrologiczna
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Neurochirurgiczna dla Dzieci
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia neurochirurgiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia Neurologiczna i Przeciwpadaczkowa
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Okulistyczna
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet Leczenia Zeza
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia leczenia zeza dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Ortopedyczna dla Dzieci
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia Profilaktyki Zdrowia Wieku Rozwojowego
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Rozwoju Somatycznego
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia psychosomatyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia Stomatologiczna
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia Urologiczna
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia urologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
  • Poradnia Wad Dysraficznych
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Diagnostyka obrazowa - Neurologia dziecięca
  • Pracownia Badań Urodynamicznych
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Pracownie inne
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Zaburzeń Metabolicznych
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Zaburzeń Odpornościowych
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia immunologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
  • Samodzielna Pracownia Psychologii Klinicznej
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia Gastroenterologiczna dla Dorosłych
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Ortopedyczna dla Dorosłych
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Preluksacyjna
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Neurochirurgiczna dla Dorosłych
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Laboratorium Diagnostyki Biopsyjnej
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Pracownie inne
   • Badania laboratoryjne - Patomorfologia
  • Laboratorium Cytodiagnostyki Klinicznej
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Pracownie inne
   • Badania laboratoryjne - Patomorfologia
  • Laboratorium Mikroskopii Elektronowej
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Pracownie inne
   • Badania laboratoryjne - Patomorfologia
  • Laboratorium Diagnostyki Autopsyjnej
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Pracownie inne
   • Badania laboratoryjne - Patomorfologia
  • Pracownia Biologii Molekularnej
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Pracownie inne
   • Badania laboratoryjne - Patomorfologia
  • Zakład Immunologii Klinicznej
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Immunologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Immunologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Immunologia kliniczna
  • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Analityki Ogólnej
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Chemii Klinicznej
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Hematologii
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Koagulologii
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Wad Metabolicznych
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Badań Immunochemicznych
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Kontrolii Jakości Wyników Badań Laboratoryjnych
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zakład Mikrobiologii Klinicznej
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • Pracownia Bakteriologiczna
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • Pracownia Mikologiczna
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • Pracownia Serologiczna - Wirusologiczna
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • Pracownia Parazytologiczna
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • Pracownia Zakażeń Szpitalnych
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pododdział Położniczo - Ginekologiczny
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Oddział położniczo-ginekologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Pododdział Terapii Płodu
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Oddział patologii ciąży
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Klinika Chirurgii Ginekologicznej
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Oddział położniczo-ginekologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
    • Rehabilitacja stacjonarna - Położnictwo i ginekologia
    • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Położnictwo i ginekologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Położnictwo i ginekologia
    • Rehabilitacja dzienna - Położnictwo i ginekologia
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   • Klinika Ginekologii i Chorób Menopauzy
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Oddział położniczo-ginekologiczny
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Rehabilitacja dzienna - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Położnictwo i ginekologia
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
    • Rehabilitacja stacjonarna - Położnictwo i ginekologia
    • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Położnictwo i ginekologia
   • Zespół Wyjazdowy Neonatologiczny "N"
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Wyjazdowy zespół sanitarny typu N
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
    • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Oddział Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Oddział medycyny nuklearnej
    • Leczenie stacjonarne - Medycyna nuklearna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Medycyna nuklearna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna nuklearna
   • Klinika Terapii Płodu
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Oddział patologii ciąży
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Rehabilitacja dzienna - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Położnictwo i ginekologia
    • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Położnictwo i ginekologia
    • Rehabilitacja stacjonarna - Położnictwo i ginekologia
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Medyczny Matczyno - Płodowej
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Poradnia patologii ciąży
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Ginekologii i Rozrodczości
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Ginekologii Operacyjnej
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Menopauzy
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Poradnia okresu przekwitania
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Endokrynologii Dorosłych
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Specjalistyczna Poradnia Zapobiegania i Leczenia Otyłości
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Poradnia chorób metabolicznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia Zaburzeń Statyki Narządów Płciowych i Nietrzymania Moczu
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Dietetyczna
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Poradnia chorób metabolicznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia Kardiologiczna
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia Urologiczna
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia Neuropsychiatryczna i Rehabilitacyjna
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia Diabetologii Dorosłych
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia Leczenia Bólu i Akupunktury
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Dermatologiczna
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia Hepatologiczna
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Poradnia hepatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia Konsultacyjna Położnictwa i Chorób Kobiecych
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Konsultacyjna Chorób Nerek i Nadciśnienia Tętniczego
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Poradnia Zaburzeń Odpornościowych
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Poradnia immunologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
   • Poradnia Stomatologiczna
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Laktarium
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Poradnia laktacyjna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Poradnia Zdrowia Psychicznego
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia Neurologiczna
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Onkologiczna Poradnia Genetyczna
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Poradnia Hepatologiczna i Chorób Zakaźnych
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Poradnia chorób zakaźnych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Poradnia Endokrynologii Dziecięcej
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia Endokrynologii Ginekologicznej
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia Diabetologii Dziecięcej
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Poradnia diabetologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia Chirurgii Endokrynologicznej i Ogólnej
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Poradnia chirurgii endokrynologicznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Specjalistyczna Przychodnia Endokrynologii i Chorób Metabolicznych
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Klinika Nefrologii i Dializoterapii
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Oddział nefrologiczny dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
    • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Nefrologia
    • Rehabilitacja dzienna - Nefrologia
    • Rehabilitacja stacjonarna - Nefrologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Nefrologia
   • Pododdział Neurochirurgii
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Oddział neurochirurgiczny
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
    • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
   • Pododdział Neurologii
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Oddział neurologiczny
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
    • Leczenie stacjonarne - Neurologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
   • Pododdział Chorób Oczu
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Oddział okulistyczny
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
    • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Poradnia Alergologiczna
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Poradnia alergologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia Chirurgiczna
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Poradnia Chirurgi Plastycznej
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Poradnia chirurgii plastycznej dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
   • Poradnia Chorób Infekcyjnych
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Poradnia chorób zakaźnych dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Poradnia Chorób Odzwierzęcych
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Poradnia Dietetyczna
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia Gastroenterologiczna dla Dzieci
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia Hematologiczna
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Poradnia hematologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Poradnia Hepatologiczna
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Poradnia hepatologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia Leczenia Jaskry
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Poradnia leczenia jaskry dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia Logopedyczna
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Poradnia logopedyczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Poradnia Nefrologiczna
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Poradnia nefrologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Poradnia Neurochirurgiczna dla Dzieci
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Poradnia neurochirurgiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • Poradnia Neurologiczna i Przeciwpadaczkowa
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Poradnia neurologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Poradnia Okulistyczna
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Poradnia okulistyczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Gabinet Leczenia Zeza
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Poradnia leczenia zeza dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia Ortopedyczna dla Dzieci
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia Otolaryngologiczna
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Poradnia Profilaktyki Zdrowia Wieku Rozwojowego
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Poradnia neurologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Poradnia Rozwoju Somatycznego
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Poradnia psychosomatyczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Poradnia Stomatologiczna
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Poradnia stomatologiczna dla dzieci
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Poradnia Urologiczna
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Poradnia urologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
   • Poradnia Wad Dysraficznych
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Poradnia neurologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
    • Diagnostyka obrazowa - Neurologia dziecięca
   • Pracownia Badań Urodynamicznych
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Pracownie inne
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Poradnia Zaburzeń Metabolicznych
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia Zaburzeń Odpornościowych
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Poradnia immunologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
   • Samodzielna Pracownia Psychologii Klinicznej
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria dzieci i młodzieży
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Poradnia Gastroenterologiczna dla Dorosłych
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia Ortopedyczna dla Dorosłych
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia Preluksacyjna
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Poradnia preluksacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia Neurochirurgiczna dla Dorosłych
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Poradnia neurochirurgiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • Laboratorium Diagnostyki Biopsyjnej
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Pracownie inne
    • Badania laboratoryjne - Patomorfologia
   • Laboratorium Cytodiagnostyki Klinicznej
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Pracownie inne
    • Badania laboratoryjne - Patomorfologia
   • Laboratorium Mikroskopii Elektronowej
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Pracownie inne
    • Badania laboratoryjne - Patomorfologia
   • Laboratorium Diagnostyki Autopsyjnej
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Pracownie inne
    • Badania laboratoryjne - Patomorfologia
   • Pracownia Biologii Molekularnej
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Pracownie inne
    • Badania laboratoryjne - Patomorfologia
   • Zakład Immunologii Klinicznej
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Immunologia kliniczna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Immunologia kliniczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Immunologia kliniczna
   • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia Analityki Ogólnej
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia Chemii Klinicznej
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia Hematologii
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia Koagulologii
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia Wad Metabolicznych
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia Badań Immunochemicznych
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia Kontrolii Jakości Wyników Badań Laboratoryjnych
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Zakład Mikrobiologii Klinicznej
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
   • Pracownia Bakteriologiczna
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
   • Pracownia Mikologiczna
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
   • Pracownia Serologiczna - Wirusologiczna
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
   • Pracownia Parazytologiczna
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
   • Pracownia Zakażeń Szpitalnych
    Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska