Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka Pielęgniarska "ZAMŁYNIE"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Klonowica 10/12 (26-600 Radom)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: M. Radom
tel.: 48 331-07-41
email: bodm@op.pl

Jednostki - Niepubliczny Zakład Opieki...

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka Pielęgniarska "ZAMŁYNIE"

  Radom, Klonowica 10/12 (mazowieckie / powiat M. Radom)
  Telefon: 48 331-07-41
  Email: bodm@op.pl
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Radom, Klonowica 10/12      Telefon: 48 331-07-41  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Radom, Klonowica 10/12      Telefon: 48 331-07-41  
   Punkt szczepień
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo -rodzinnej
   Radom, Klonowica 10/12      Telefon: 48 331-07-41  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Inna - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Badania laboratoryjne - Medycyna rodzinna
   • Badania laboratoryjne - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowo - rodzinnej
   Radom, Klonowica 10/12      Telefon: 48 331-07-41  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy
   Radom, Klonowica 10/12      Telefon: 48 331-07-41  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna rodzinna
   • Badania laboratoryjne - Medycyna rodzinna
   • Badania laboratoryjne - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy pielęgniarski
   Radom, Klonowica 10/12     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Radom, Klonowica 10/12     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet zabiegowy pielęgniarski
    Radom, Klonowica 10/12     
    Gabinet zabiegowy
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pielęgniarska opieka długoterminowa
    Radom, Klonowica 10/12     
    Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna