Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ESKULAP" s.c.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Jana Wiktora 17a (34-460 Szczawnica)
wojewodztwo: małopolskie
tel.: 18 26 22 219

Jednostki - NZOZ "ESKULAP" s.c.

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ESKULAP" s.c.

  Szczawnica, ul. Jana Wiktora 17a (małopolskie)
  Telefon: 18 26 22 219
  Email: spzoz@pieniny.net
  • Poradnia Lekarza POZ
   Szczawnica, ul. Jana Wiktora 17a      Telefon: 18 26 22 219  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Położnej Środowiskowo-Rodzinnej
   Szczawnica, ul. Jana Wiktora 17a      Telefon: 18 26 22 219  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Reumatologiczna
   Szczawnica, ul. Jana Wiktora 17a      Telefon: 18 26 22 219  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Szczawnica, ul. Jana Wiktora 17a      Telefon: 18 26 22 219  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Szczawnica, ul. Jana Wiktora 17a      Telefon: 18 26 22 219  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Pracownia Cytologiczna
   Szczawnica, ul. Jana Wiktora 17a      Telefon: 18 26 22 219  
   Pracownia cytologiczna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Szczawnica, ul. Jana Wiktora 17a      Telefon: 18 26 22 219  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Szczawnica, ul. Jana Wiktora 17a      Telefon: 18 26 22 219  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Szczawnica, ul. Jana Wiktora 17a      Telefon: 18 26 22 219  
   Punkt szczepień
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Szczawnica, ul. Jana Wiktora 17a     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Otolaryngologiczna
    Szczawnica, ul. Jana Wiktora 17a     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia