Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "GEMINI" w Chojnicach

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Młodzieżowa 35 (89-604 Chojnice)
wojewodztwo: pomorskie
powiat: Chojnice
tel.: 52 39 74 033

Jednostki - NZOZ "GEMINI" w Chojnicach

 • Centrum Medyczne "GEMINI"

  Chojnice, ul. Młodzieżowa 35 (pomorskie / powiat Chojnice)
  Telefon: 52 39 74 033
  Email: gemini@chojnice.pl
  Witryna: www.geminichojnice.pl
  • Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Chojnice, ul. Młodzieżowa 35      Telefon: 52 39 74 033  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza POZ
   Chojnice, ul. Młodzieżowa 35      Telefon: 52 39 74 033  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Chojnice, ul. Młodzieżowa 35      Telefon: 52 39 74 033  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby zakaźne
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Choroby zakaźne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Choroby zakaźne
  • Poradnia promocji zdrowia
   Chojnice, ul. Młodzieżowa 35      Telefon: 52 39 74 033  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Chojnice, ul. Młodzieżowa 35      Telefon: 52 39 74 033  
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Chojnice, ul. Młodzieżowa 35      Telefon: 52 39 74 033  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia logopedyczna
   Chojnice, ul. Młodzieżowa 35      Telefon: 52 39 74 033  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Chojnice, ul. Młodzieżowa 35      Telefon: 52 39 74 033  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia chorób zakaźnych
   Chojnice, ul. Młodzieżowa 35      Telefon: 52 39 74 033  
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia neurologiczna
   Chojnice, ul. Młodzieżowa 35      Telefon: 52 39 74 033  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Chojnice, ul. Młodzieżowa 35      Telefon: 52 39 74 033  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Chojnice, ul. Młodzieżowa 35      Telefon: 52 39 74 033  
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Geriatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Geriatria
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Chojnice, ul. Młodzieżowa 35      Telefon: 52 39 74 033  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Hospicjum domowe
   Chojnice, ul. Młodzieżowa 35      Telefon: 52 39 74 033  
   Hospicjum domowe
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Zespół rehabilitacji domowej
   Chojnice, ul. Młodzieżowa 35      Telefon: 52 39 74 033  
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Zespół domowego leczenia tlenem
   Chojnice, ul. Młodzieżowa 35      Telefon: 52 39 74 033  
   Poradnia domowego leczenia tlenem
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Poradnia geriatryczna
   Chojnice, ul. Młodzieżowa 35      Telefon: 52 39 74 033  
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Geriatryczny Zespół Opieki Domowej
   Chojnice, ul. Młodzieżowa 35      Telefon: 52 39 74 033  
   Geriatryczny zespół opieki domowej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Geriatria
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Geriatria
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
   Chojnice, ul. Młodzieżowa 35      Telefon: 52 39 74 033  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Leczenie ambulatoryjne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Audiologia i foniatria
   • Rehabilitacja dzienna - Otorynolaryngologia
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla dzieci
   Chojnice, ul. Młodzieżowa 35      Telefon: 52 39 74 033  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Audiologia i foniatria
   • Rehabilitacja dzienna - Otorynolaryngologia
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
 • Sklep Medyczny

  Chojnice, lac Świętego Jerzego 1 (pomorskie / powiat Chojnice)
  Telefon: 52 39 51 970
  Email: sklepmedyczny@chojnice.pl
  Witryna: www.sklepmedyczny.chojnice.pl
  • Punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
   Chojnice, lac Świętego Jerzego 1      Telefon: 52 39 51 970  
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Medycyna paliatywna
  • Punkt zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi
   Chojnice, lac Świętego Jerzego 1      Telefon: 52 39 51 970  
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Centrum Medyczne "GEMINI"

  Chojnice, ul. Kościerska 9 (pomorskie / powiat Chojnice)
  Telefon: 52 39 74 033
  Email: gemini@chojnice.pl
  Witryna: www.geminichojnice.pl
  • Zespół domowego leczenia tlenem
   Chojnice, ul. Kościerska 9      Telefon: 52 39 74 033  
   Poradnia domowego leczenia tlenem
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Pracownia badań słuchu
   Chojnice, ul. Kościerska 9      Telefon: 52 39 74 033  
   Pracownia badań słuchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia logopedyczna
   Chojnice, ul. Kościerska 9      Telefon: 52 39 74 033  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Pracownia (punkt zaopatrzenia) w środki wspomagania słuchu
   Chojnice, ul. Kościerska 9      Telefon: 52 39 74 033  
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki wspomagania słuchu
   • Środki wspomagania słuchu - Otorynolaryngologia
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Chojnice, ul. Kościerska 9      Telefon: 52 39 74 033  
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Geriatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Geriatria
  • Hospicjum domowe
   Chojnice, ul. Kościerska 9      Telefon: 52 39 74 033  
   Hospicjum domowe
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Zespół rehabilitacji domowej
   Chojnice, ul. Kościerska 9      Telefon: 52 39 74 033  
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Geriatryczny Zespół Opieki Domowej
   Chojnice, ul. Kościerska 9      Telefon: 52 39 74 033  
   Geriatryczny zespół opieki domowej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Geriatria
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Geriatria
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
   Chojnice, ul. Kościerska 9      Telefon: 52 39 74 033  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Leczenie ambulatoryjne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Audiologia i foniatria
   • Rehabilitacja dzienna - Otorynolaryngologia
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla dzieci
   Chojnice, ul. Kościerska 9      Telefon: 52 39 74 033  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Audiologia i foniatria
   • Rehabilitacja dzienna - Otorynolaryngologia
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna