Szpital

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Leśna 10 (89-600 Chojnice)
wojewodztwo: pomorskie
powiat: Chojnice
tel.: 52 39 56 769

Jednostki - Szpital

 • Szpital wielospecjalistyczny

  Chojnice, ul. Leśna 10 (pomorskie / powiat Chojnice)
  Telefon: 52 39 56 769
  Email: sekretariat@szpital.chojnice.pl
  Witryna: www.szpital.chojnice.pl
  • Oddział chorób wewnętrznych
   Chojnice, ul. Leśna 10      Telefon: 52 39 56 500  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Oddział pulmonologiczny
   Chojnice, ul. Leśna 10      Telefon: 52 39 56 500  
   Oddział chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
  • Oddział kardiologii z pracownią kardioangiologii inwazyjnej
   Chojnice, ul. Leśna 10      Telefon: 52 39 56 500  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo kardiologiczne
   • Angiografia - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Oddział pediatryczny
   Chojnice, ul. Leśna 10      Telefon: 52 39 56 500  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
  • Oddział neonatologiczny
   Chojnice, ul. Leśna 10      Telefon: 52 39 56 500  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział neurologiczny
   Chojnice, ul. Leśna 10      Telefon: 52 39 56 500  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo neurologiczne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Stacja dializ
   Chojnice, ul. Leśna 10      Telefon: 52 39 56 500  
   Stacja dializ
   • Usługi w zakresie dializowania
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Oddział leczenia jednego dnia - chemioterapii
   Chojnice, ul. Leśna 10      Telefon: 52 39 56 500  
   Oddział leczenia jednego dnia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
  • Oddział chirurgii ogólnej
   Chojnice, ul. Leśna 10      Telefon: 52 39 56 500  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Chojnice, ul. Leśna 10      Telefon: 52 39 56 500  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział ginekologiczno-położniczy
   Chojnice, ul. Leśna 10      Telefon: 52 39 56 500  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Chojnice, ul. Leśna 10      Telefon: 52 39 56 500  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział okulistyczny
   Chojnice, ul. Leśna 10      Telefon: 52 39 56 500  
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Oddział otolaryngologiczny
   Chojnice, ul. Leśna 10      Telefon: 52 39 56 500  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
  • Szpitalny oddział ratunkowy
   Chojnice, ul. Leśna 10      Telefon: 52 39 56 532  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pielęgniarstwo ratunkowe
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
  • Blok operacyjny
   Chojnice, ul. Leśna 10      Telefon: 52 39 56 500  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo operacyjne
  • Apteka szpitalna
   Chojnice, ul. Leśna 10      Telefon: 52 39 56 500  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Zespół wyjazdowy ogólnolekarski
   Chojnice, ul. Leśna 10      Telefon: 52 39 56 500  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
  • Planowa izba przyjęć
   Chojnice, ul. Leśna 10      Telefon: 52 39 56 500  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Zdrowie publiczne
  • Oddział udarowy
   Chojnice, ul. Leśna 10      Telefon: 52 39 56 500  
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
  • Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   Chojnice, ul. Leśna 10      Telefon: 52 39 56 500  
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia angiografii
   Chojnice, ul. Leśna 10      Telefon: 52 39 56 500  
   Pracownia hemodynamiki
   • Angiografia - Angiologia
   • Angiografia - Kardiologia
  • Oddział diabetologiczny
   Chojnice, ul. Leśna 10      Telefon: 52 39 56 500  
   Oddział diabetologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
  • Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
   Chojnice, ul. Leśna 10      Telefon: 52 39 56 500  
   Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Pracownia radiologii zabiegowej
   Chojnice, ul. Leśna 10      Telefon: 52 39 56 500  
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
  • Pracownia hemodynamiki
   Chojnice, ul. Leśna 10      Telefon: 52 39 56 500  
   Pracownia hemodynamiki
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Zakład diagnostyki laboratoryjnej
   Chojnice, ul. Leśna 10     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zakład bakteriologii
   Chojnice, ul. Leśna 10     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • Centralna sterylizacja i stacja łóżek
   Chojnice, ul. Leśna 10     
  • Prosektorium
   Chojnice, ul. Leśna 10     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie stacjonarne - Patomorfologia
  • Oddział dzienny chirurgii onkologicznej
   Chojnice, ul. Leśna 10     
   Oddział chirurgii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia hematologiczna
   Chojnice, ul. Leśna 10     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Chojnice, ul. Leśna 10     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia chemioterapii
   Chojnice, ul. Leśna 10     
   Poradnia chemioterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia chirurgii ręki
   Chojnice, ul. Leśna 10     
   Poradnia chirurgii ręki
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia leczenia bólu
   Chojnice, ul. Leśna 10     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia geriatryczna
   Chojnice, ul. Leśna 10     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Pracownia densytometryczna
   Chojnice, ul. Leśna 10     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
  • Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   Chojnice, ul. Leśna 10     
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Zakład diagnostyki laboratoryjnej
    Chojnice, ul. Leśna 10     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Zakład bakteriologii
    Chojnice, ul. Leśna 10     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
    • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
   • Centralna sterylizacja i stacja łóżek
    Chojnice, ul. Leśna 10     
   • Prosektorium
    Chojnice, ul. Leśna 10     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Leczenie stacjonarne - Patomorfologia
   • Oddział dzienny chirurgii onkologicznej
    Chojnice, ul. Leśna 10     
    Oddział chirurgii onkologicznej
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Poradnia hematologiczna
    Chojnice, ul. Leśna 10     
    Poradnia hematologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Poradnia nefrologiczna
    Chojnice, ul. Leśna 10     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Poradnia chemioterapii
    Chojnice, ul. Leśna 10     
    Poradnia chemioterapii
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Poradnia chirurgii ręki
    Chojnice, ul. Leśna 10     
    Poradnia chirurgii ręki
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia leczenia bólu
    Chojnice, ul. Leśna 10     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia geriatryczna
    Chojnice, ul. Leśna 10     
    Poradnia geriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Pracownia densytometryczna
    Chojnice, ul. Leśna 10     
    Pracownie inne
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   • Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
    Chojnice, ul. Leśna 10     
    Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
    • Leczenie stacjonarne - Hematologia
    • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
    • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
    • Leczenie stacjonarne - Urologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hematologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
 • Przychodnia, centrum wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Chojnice, Leśna 10 (pomorskie / powiat Chojnice)
 • Stacja pogotowia ratunkowego,jednostka opieki doraźna Jednostka już nie funkcjonuje!

  Chojnice, Leśna 10 (pomorskie / powiat Chojnice)
 • Pracownia Diagnostyczna Jednostka już nie funkcjonuje!

  Chojnice, Leśna 10 (pomorskie / powiat Chojnice)