Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "GEMINI" w Chojnicach

adres: Młodzieżowa 35 (89-604 Chojnice)
wojewodztwo: pomorskie
powiat: Chojnice
tel.: 52 397-40-33

Jednostki - NZOZ "GEMINI" w Chojnicach

 • Zakład Podstawowej i Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej

  Chojnice, Kościerska 9 (pomorskie / powiat Chojnice)
  Telefon: 052 397-40-33
  Email: gemini@chojnice.pl
  • Poradnia promocji zdrowia
   Chojnice, Kościerska 9     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Chojnice, Kościerska 9     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Hospicjum domowe
   Chojnice, Kościerska 9     
   Hospicjum domowe
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Poradnia lekarza POZ
   Chojnice, Kościerska 9     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Chojnice, Kościerska 9     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Geriatryczny zespół opieki domowej
   Chojnice, Kościerska 9     
   Geriatryczny zespół opieki domowej
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Zespół Rehabilitacji Domowej
   Chojnice, Kościerska 9     
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Chojnice, Kościerska 9     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Chojnice, Kościerska 9     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Zespół rehabilitacji domowej
   Chojnice, Kościerska 9     
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Chojnice, Kościerska 9     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Punkt szczepień
   Chojnice, Kościerska 9     
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Chojnice, Kościerska 9     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Chojnice, Kościerska 9     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Zespół leczenia i opieki domowej
   Chojnice, Kościerska 9     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Dział żywienia
   Chojnice, Kościerska 9     
   Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Endokrynologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kontrola żywności, higieny i wody pitnej - Zdrowie publiczne
  • Poradnia psychoterapii
   Chojnice, Kościerska 9     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej
    Chojnice, Kościerska 9     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Zespół leczenia i opieki domowej
    Chojnice, Kościerska 9     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Dział żywienia
    Chojnice, Kościerska 9     
    Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Endokrynologia
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
    • Kontrola żywności, higieny i wody pitnej - Zdrowie publiczne
   • Poradnia psychoterapii
    Chojnice, Kościerska 9     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
 • Zakład Audiologii i Protetyki Słuchu

  Chojnice, Kościerska 9 (pomorskie / powiat Chojnice)
  Telefon: 052 397-40-33
  Email: gemini@chojnice.pl
  • Poradnia audiologiczna i leczenia zaburzeń słuchu
   Chojnice, Kościerska 9     
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Pracownia (punkt zaopatrzenia) w środki wspomagania słuchu
   Chojnice, Kościerska 9     
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki wspomagania słuchu
   • Środki wspomagania słuchu - Otorynolaryngologia
  • Pracownia audiometryczna
   Chojnice, Kościerska 9     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Poradnia logopedyczna
   Chojnice, Kościerska 9     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia logopedyczna
   Chojnice, Kościerska 9     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
 • Ośrodek zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne

  Chojnice, lac św. Jerzego 1 (pomorskie / powiat Chojnice)
  Telefon: 52 395-19-70
  Email: sklepmedyczny@chojnice.pl
  • Punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
   Chojnice, lac św. Jerzego 1     
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
   Chojnice, lac św. Jerzego 1     
   Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu