Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "KAS-MED"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Stefana Batorego 9 (34-300 Żywiec)
wojewodztwo: śląskie
powiat: Żywiec
tel.: 33 8604682

Jednostki - NZOZ "KAS-MED"

 • NZOZ "KAS-MED"

  Żywiec, ul. Stefana Batorego 9 (śląskie / powiat Żywiec)
  Telefon: 33 8604682
  Email: kas-med@wp.pl
  • Poradnia stomatologiczna
   Żywiec, ul. Stefana Batorego 9     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Żywiec, ul. Stefana Batorego 9     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Rentgenodiagnostyka - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Żywiec, ul. Stefana Batorego 9     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia stomatologiczna
  • Pracownia RTG zębów
   Żywiec, ul. Stefana Batorego 9     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Rentgenodiagnostyka - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • poradnia internistyczna
   Żywiec, ul. Stefana Batorego 9     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • poradnia kardiologiczna
   Żywiec, ul. Stefana Batorego 9     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • poradnia pulmonologiczna
   Żywiec, ul. Stefana Batorego 9     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • poradnia diabetologiczna
   Żywiec, ul. Stefana Batorego 9     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • poradnia medycyny pracy
   Żywiec, ul. Stefana Batorego 9     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • gabinet badania kierowców
   Żywiec, ul. Stefana Batorego 9     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • pracownia diagnostyki kardiologicznej
   Żywiec, ul. Stefana Batorego 9     
   Pracownie inne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia chirurgii stomatologicznej
    Żywiec, ul. Stefana Batorego 9     
    Poradnia chirurgii stomatologicznej
    • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia stomatologiczna
   • Pracownia RTG zębów
    Żywiec, ul. Stefana Batorego 9     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Rentgenodiagnostyka - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • poradnia internistyczna
    Żywiec, ul. Stefana Batorego 9     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • poradnia kardiologiczna
    Żywiec, ul. Stefana Batorego 9     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • poradnia pulmonologiczna
    Żywiec, ul. Stefana Batorego 9     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • poradnia diabetologiczna
    Żywiec, ul. Stefana Batorego 9     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • poradnia medycyny pracy
    Żywiec, ul. Stefana Batorego 9     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • gabinet badania kierowców
    Żywiec, ul. Stefana Batorego 9     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • pracownia diagnostyki kardiologicznej
    Żywiec, ul. Stefana Batorego 9     
    Pracownie inne