Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medicus" s. c.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: leja Piłsudskiego 52 (34-300 Żywiec)
wojewodztwo: śląskie
powiat: Żywiec
tel.: 33 8672311

Jednostki - NZOZ "Medicus" s. c.

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medicus" s. c.

  Żywiec, leja Piłsudskiego 52 (śląskie / powiat Żywiec)
  Telefon: 33 8672311
  • Poradnia lekarza POZ
   Żywiec, leja Piłsudskiego 52      Telefon: 33 8672311  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Żywiec, leja Piłsudskiego 52      Telefon: 33 8672311  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Pracownia fizjoterapii
   Żywiec, leja Piłsudskiego 52      Telefon: 33 8672311  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Żywiec, leja Piłsudskiego 52     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia kardiologiczna
   Żywiec, leja Piłsudskiego 52     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Żywiec, leja Piłsudskiego 52     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Żywiec, leja Piłsudskiego 52     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia rehabilitacyjna
    Żywiec, leja Piłsudskiego 52     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia kardiologiczna
    Żywiec, leja Piłsudskiego 52     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia reumatologiczna
    Żywiec, leja Piłsudskiego 52     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
    Żywiec, leja Piłsudskiego 52     
    Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna