Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lecznictwa Otwartego "SAN-VITA" sp. z o.o.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: al. Józefa Piłsudskiego 28 a (41-303 Dąbrowa Górnicza)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Dąbrowa Górnicza
tel.: 32 26 47 564, 32 26 43 413

Jednostki - NZOZ Lecznictwa Otwartego "SAN-VITA"...

 • NZOZ "SAN-VITA" sp. z o.o.

  Dąbrowa Górnicza, al. Józefa Piłsudskiego 28 a (śląskie / powiat M. Dąbrowa Górnicza)
  Telefon: 32 26 47 564, 32 26 43 413
  Email: sanvita@dabrowa.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Dąbrowa Górnicza, al. Józefa Piłsudskiego 28 a      Telefon: 32 26 47 564, 32 26 43 413  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Dąbrowa Górnicza, al. Józefa Piłsudskiego 28 a      Telefon: 32 26 47 564, 32 26 43 413  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Dąbrowa Górnicza, al. Józefa Piłsudskiego 28 a      Telefon: 32 26 47 564, 32 26 43 413  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   Dąbrowa Górnicza, al. Józefa Piłsudskiego 28 a      Telefon: 32 26 47 564, 32 26 43 413  
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Dąbrowa Górnicza, al. Józefa Piłsudskiego 28 a      Telefon: 32 26 47 564, 32 26 43 413  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Dąbrowa Górnicza, al. Józefa Piłsudskiego 28 a      Telefon: 32 26 47 564, 32 26 43 413  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia gabinet pielęgniarki POZ
   Dąbrowa Górnicza, al. Józefa Piłsudskiego 28 a      Telefon: 32 26 47 564, 32 26 43 413  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy
   Dąbrowa Górnicza, al. Józefa Piłsudskiego 28 a      Telefon: 32 26 47 564, 32 26 43 413  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia gabinet położnej POZ
   Dąbrowa Górnicza, al. Józefa Piłsudskiego 28 a      Telefon: 32 26 47 564, 32 26 43 413  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne