Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Legionowo"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Sowińskiego 4 (05-120 Legionowo)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Legionowo
tel.: 22 774-26-34

Jednostki - NZOZ "Legionowo"

 • Zakład Opieki Zdrowotnej "Legionowo"

  Legionowo, Sowińskiego 4 (mazowieckie / powiat Legionowo)
  Telefon: 22 774-26-34
  Email: sekretariat@nzozlegionowo.pl
  • Poradnia ( gabinet ) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Legionowo, Sowińskiego 4     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
  • Poradnia ( gabinet ) położnej środowiskowej
   Legionowo, Sowińskiego 4     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet pielęgniarki
   Legionowo, Sowińskiego 4     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ( gabinet ) medycyny pracy
   Legionowo, Sowińskiego 4     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia ( gabinet ) otolaryngologiczna
   Legionowo, Sowińskiego 4     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia ( gabinet ) neurologiczna
   Legionowo, Sowińskiego 4     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia ( gabinet ) neurologiczna dla dzieci
   Legionowo, Sowińskiego 4     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia ( gabinet ) chirurgii ogólnej
   Legionowo, Sowińskiego 4     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia ( gabinet ) chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Legionowo, Sowińskiego 4     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia ( gabinet ) okulistyczna
   Legionowo, Sowińskiego 4     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia proktologiczna
   Legionowo, Sowińskiego 4     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia ( gabinet ) stomatologiczna
   Legionowo, Sowińskiego 4     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia ( gabinet ) kardiologiczna
   Legionowo, Sowińskiego 4     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia ( gabinet ) diabetologiczna
   Legionowo, Sowińskiego 4     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia ( gabinet ) endokrynologiczna
   Legionowo, Sowińskiego 4     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia ( gabinet ) dermatologiczna
   Legionowo, Sowińskiego 4     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia ( gabinet ) chorób płuc i gruźlicy
   Legionowo, Sowińskiego 4     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia ( gabinet ) reumatologiczna
   Legionowo, Sowińskiego 4     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia ( gabinet ) ginekologiczno-położnicza
   Legionowo, Sowińskiego 4     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ( gabinet ) urologiczna
   Legionowo, Sowińskiego 4     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia ( gabinet ) zdrowia psychicznego
   Legionowo, Sowińskiego 4     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia ( gabinet ) rehabilitacyjna
   Legionowo, Sowińskiego 4     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział ( pracownia ) fizjoterapii
   Legionowo, Sowińskiego 4     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział ( pracownia ) fizykoterapii
   Legionowo, Sowińskiego 4     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział ( pracownia ) kinezyterapii
   Legionowo, Sowińskiego 4     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział ( pracownia ) masażu leczniczego
   Legionowo, Sowińskiego 4     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia USG
   Legionowo, Sowińskiego 4     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia ( gabinet ) ekg
   Legionowo, Sowińskiego 4     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Legionowo, Sowińskiego 4     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet zabiegowy
   Legionowo, Sowińskiego 4     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Punkt szczepień
   Legionowo, Sowińskiego 4     
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Zespół transportu sanitarnego
   Legionowo, Sowińskiego 4     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   Legionowo, Sowińskiego 4     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Legionowo, Sowińskiego 4      Telefon: 22 774-26-34  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia medycyny szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym
   Legionowo, Sowińskiego 4     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Poradnia medycyny szkolnej w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
   Legionowo, Sowińskiego 4     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Legionowo, Sowińskiego 4     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia medycyny sportowej
   Legionowo, Sowińskiego 4     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Legionowo, Sowińskiego 4     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia logopedyczna
   Legionowo, Sowińskiego 4     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Pracownia prób wysiłkowych
   Legionowo, Sowińskiego 4      Telefon: 22 774-26-34  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
   Legionowo, Sowińskiego 4      Telefon: 22 774-26-34  
   Ambulatorium ogólne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Poradnia laktacyjna
   Legionowo, Sowińskiego 4      Telefon: 22 774-26-34  
   Poradnia laktacyjna
   • Zdrowie matki i dziecka - Pediatria
  • Dział pracownia bakteriologiczna
   Legionowo, Sowińskiego 4     
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Dział pracownia bakteriologiczna
    Legionowo, Sowińskiego 4     
    Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Pogotowie Ratunkowe

  Legionowo, Sowińskiego 4 (mazowieckie / powiat Legionowo)
  Telefon: 22 774-26-34
  Email: sekretariat@nzozlegionow.pl
  • Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   Legionowo, Sowińskiego 4     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   Legionowo, Sowińskiego 4     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy "W"-podstawowy
   Legionowo, Sowińskiego 4     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy wypadkowy "W"-podstawowy
   Legionowo, Sowińskiego 4      Telefon: 22 774-26-34  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Legionowo, Sowińskiego 4     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół rtownictwa medycznego podstawowy
   Legionowo, Sowińskiego 4     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Wodne pogotowie ratunkowe-wodny podstawowy zespół ratownictwa medycznego
   Legionowo, Sowińskiego 4     
   Wodny zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne wodne - Medycyna ratunkowa
  • Dyspozytornia medyczna
   Legionowo, Sowińskiego 4     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    Legionowo, Sowińskiego 4     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół rtownictwa medycznego podstawowy
    Legionowo, Sowińskiego 4     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Wodne pogotowie ratunkowe-wodny podstawowy zespół ratownictwa medycznego
    Legionowo, Sowińskiego 4     
    Wodny zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne wodne - Medycyna ratunkowa
   • Dyspozytornia medyczna
    Legionowo, Sowińskiego 4     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa