Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROWIE

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Sowińskiego 15 A (05-120 Legionowo)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Legionowo
tel.: 022 774 20 25

Jednostki - NZOZ ZDROWIE

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROWIE"

  Legionowo, Sowińskiego 15 A (mazowieckie / powiat Legionowo)
  Telefon: 022 774-20-25
  Email: zdrowie@met.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Legionowo, Sowińskiego 15 A     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Legionowo, Sowińskiego 15 A     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Legionowo, Sowińskiego 15 A     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia diabetologiczna
   Legionowo, Sowińskiego 15 A     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Legionowo, Sowińskiego 15 A     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. M. Kopernika (obejmuje uczniów Gimnazjum nr 1 w Legionowie)
   Legionowo, Sowińskiego 15 A     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 im. K. Makuszyńskiego (obejmuje uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Specjalnych oraz uczniów Gimnazjum nr 5 w Legionowie)
   Legionowo, Sowińskiego 15 A     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 7 im. VII "Obroża" AK
   Legionowo, Sowińskiego 15 A     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Jana III Sobieskiego
   Legionowo, Sowińskiego 15 A     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Legionów Polskich 1914-1918 (obejmuje uczniów Gimnazjum nr 6 w Legionowie)
   Legionowo, Sowińskiego 15 A     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkół im. I WDP
   Legionowo, Sowińskiego 15 A     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Legionowo, Sowińskiego 15 A     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet medycyny szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej
   Legionowo, Sowińskiego 15 A     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej w Gimnazjum nr 3 (obejmuje uczniów Szkoły Podstawowej nr 3)
   Legionowo, Sowińskiego 15 A     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
   Legionowo, Sowińskiego 15 A     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Opieka długoterminowa
   Legionowo, Sowińskiego 15 A     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej w Salezjańskim Zespole Szkół w Legionowie
   Legionowo, Sowińskiego 15 A     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Transport sanitarny w POZ
   Legionowo, Sowińskiego 15 A     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej w Powiatowym Zespole Szkół Specjalnych
   Legionowo, Sowińskiego 15 A     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet medycyny szkolnej w Powiatowym Zespole Szkół Specjalnych
    Legionowo, Sowińskiego 15 A     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna