Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Machów"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Strefowa 2 (39-400 Tarnobrzeg)
wojewodztwo: podkarpackie
powiat: M. Tarnobrzeg
tel.: 15 85 54 791

Jednostki - NZOZ "Machów"

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Machów"

  Tarnobrzeg, ul. Strefowa 2 (podkarpackie / powiat M. Tarnobrzeg)
  Telefon: 15 85 54 791
  Email: nzoz.machow@poczta.onet.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Tarnobrzeg, ul. Strefowa 2     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Tarnobrzeg, ul. Strefowa 2     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy - punkt szczepień
   Tarnobrzeg, ul. Strefowa 2     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Tarnobrzeg, ul. Strefowa 2     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia medycyny pracy
   Tarnobrzeg, ul. Strefowa 2     
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna transportu
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dermatologiczno-wenerologiczna
   Tarnobrzeg, ul. Strefowa 2     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Tarnobrzeg, ul. Strefowa 2     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Pracownia fizjoterapii
   Tarnobrzeg, ul. Strefowa 2     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia masażu leczniczego
   Tarnobrzeg, ul. Strefowa 2     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Tarnobrzeg, ul. Strefowa 2     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia okulistyczna
   Tarnobrzeg, ul. Strefowa 2     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Tarnobrzeg, ul. Strefowa 2     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia otorynolaryngolologiczna
   Tarnobrzeg, ul. Strefowa 2     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Tarnobrzeg, ul. Strefowa 2     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Ambulatorium ogólne
   Tarnobrzeg, ul. Strefowa 2     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   • Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Dzienna pomoc lekarska - Kardiologia
  • Pracownia diagnostyki
   Tarnobrzeg, ul. Strefowa 2     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia diagnostyki obrazowej
   Tarnobrzeg, ul. Strefowa 2     
  • Pracownia spirometrii
   Tarnobrzeg, ul. Strefowa 2     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Choroby płuc
  • Pracownia EKG
   Tarnobrzeg, ul. Strefowa 2     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia audiometryczna
   Tarnobrzeg, ul. Strefowa 2     
   Pracownia badań słuchu
   • Inne - Otorynolaryngologia
   • Inne - Medycyna pracy
  • Poradnia promocji zdrowia
   Tarnobrzeg, ul. Strefowa 2     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Dermatologia i wenerologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Dermatologia i wenerologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Neurologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Okulistyka
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologii dziecięcej
   Tarnobrzeg, ul. Strefowa 2     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia reumatologiczna
   Tarnobrzeg, ul. Strefowa 2     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia