Wojewódzkie Ambulatorium w Tarnobrzegu

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Szpitalna 1 (39-400 Tarnobrzeg)
wojewodztwo: podkarpackie
powiat: M. Tarnobrzeg
tel.: 15 812 3001

Jednostki - Wojewódzkie Ambulatorium w Tarnobrzegu

 • Zakład Diagnostyki Obrazowej

  Tarnobrzeg, Szpitalna 1 (podkarpackie / powiat M. Tarnobrzeg)
  • Pracownia Radiologii Ogólnej
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Radiologii Stomatologicznej
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Mammografii
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Pracownia mammografii
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Densytometrii
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Pracownia densytometryczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Ultrasonografii
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Pracownia USG
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Zakład Patomorfologii

  Tarnobrzeg, Szpitalna 1 (podkarpackie / powiat M. Tarnobrzeg)
  • Pracownia Histopatologii i Cytodiagnostyki
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Pracownia histopatologii
   • Badania laboratoryjne - Patomorfologia
  • Prosektorium
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Zakład patomorfologii
   • Inne - Patomorfologia
 • Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii

  Tarnobrzeg, Szpitalna 1 (podkarpackie / powiat M. Tarnobrzeg)
  • Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • Pracownia Diagnostyki Endoskopwej

  Tarnobrzeg, Szpitalna 1 (podkarpackie / powiat M. Tarnobrzeg)
  • Pracownia Diagnostyki Endoskopowej
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
 • Pracownia Imunologii Trasfuzjologicznej

  Tarnobrzeg, Szpitalna 1 (podkarpackie / powiat M. Tarnobrzeg)
  • Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Immunologia kliniczna
 • Centralna Sterylizatornia

  Tarnobrzeg, Szpitalna 1 (podkarpackie / powiat M. Tarnobrzeg)
  • Centralna Sterylizatonia
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
 • Dział Konsultacyjno-Leczniczy

  Tarnobrzeg, Szpitalna 1 (podkarpackie / powiat M. Tarnobrzeg)
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Otorynolaryngologiczna
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Kontroli Rozwoju Noworodka i Niemowlęcia
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Ortopedyczna
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Urologiczna
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Onkologiczna
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Chirurgii Dzieciecej
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia dla Kobiet
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Logopedyczna
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Neurologiczna
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Chirurgii Twarzowo-Szczękowej
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1      Telefon: 15 8123001  
   Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Poradnia Internistyczna
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Diabetologiczna
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Endokrynologii
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Hematologii
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia Osteoporozy
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Pediatryczna
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Opieki Palitywnej
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
  • Poradnia Chorób Naczyń
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Neurochirurgiczna
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia Chorób Piersi
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla Dzieci
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Preluksacyjna
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Neurochirurgii Dziecięcej
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Poradnia neurochirurgiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia Urologii Dziecięcej
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Poradnia urologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
  • Poradnia Leczenia Oparzeń
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Poradnia leczenia oparzeń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Ginekologii Dziecięcej
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Patologii Ciąży
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Endokrynologii Ginekologicznej
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Pracownia Biocenozy Pochwy
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Pracownia diagnostyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet Stomatologiczny
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia Cytologiczno-Kolposkopowa
   Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Internistyczna
    Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia Diabetologiczna
    Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia Endokrynologii
    Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia Hematologii
    Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
    Poradnia hematologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Poradnia Osteoporozy
    Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
    Poradnia osteoporozy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia Pediatryczna
    Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia Opieki Palitywnej
    Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
    Poradnia medycyny paliatywnej
    • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Poradnia Chorób Naczyń
    Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
    Poradnia chorób naczyń
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Poradnia Neurochirurgiczna
    Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
    Poradnia neurochirurgiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • Poradnia Chorób Piersi
    Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
    Poradnia profilaktyki chorób piersi
    • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
    Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla Dzieci
    Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia Preluksacyjna
    Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
    Poradnia preluksacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia Neurochirurgii Dziecięcej
    Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
    Poradnia neurochirurgiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • Poradnia Urologii Dziecięcej
    Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
    Poradnia urologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
   • Poradnia Leczenia Oparzeń
    Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
    Poradnia leczenia oparzeń
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia Ginekologii Dziecięcej
    Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
    Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Patologii Ciąży
    Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
    Poradnia patologii ciąży
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Endokrynologii Ginekologicznej
    Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
    Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Pracownia Biocenozy Pochwy
    Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
    Pracownia diagnostyczna
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Gabinet Stomatologiczny
    Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Pracownia Cytologiczno-Kolposkopowa
    Tarnobrzeg, Szpitalna 1     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa