Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICA 2000" s.c.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: leja Piłsudskiego 76 (34-300 Żywiec)
wojewodztwo: śląskie
powiat: Żywiec
tel.: 33 8610386

Jednostki - NZOZ "MEDICA 2000" s.c.

 • NZOZ Medica 2000

  Żywiec, leja Piłsudskiego 76 (śląskie / powiat Żywiec)
  Telefon: 33 8610386
  • Gabinety lekarzy POZ
   Żywiec, leja Piłsudskiego 76      Telefon: 33 8610386  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Badania kierowców - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Żywiec, leja Piłsudskiego 76      Telefon: 33 8610386  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Żywiec, leja Piłsudskiego 76      Telefon: 33 8610386  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet przygotowawczo-zabiegowy
   Żywiec, leja Piłsudskiego 76      Telefon: 33 8610386  
   Punkt szczepień
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt poboru materiałów do badań laboratoryjnych
   Żywiec, leja Piłsudskiego 76      Telefon: 33 8610386  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Żywiec, leja Piłsudskiego 76      Telefon: 33 8610386  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Żywiec, leja Piłsudskiego 76     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Żywiec, leja Piłsudskiego 76     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet internistyczny
   Żywiec, leja Piłsudskiego 76     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet pediatryczny
   Żywiec, leja Piłsudskiego 76     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia chorób wewnętrznych
    Żywiec, leja Piłsudskiego 76     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
    • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
    Żywiec, leja Piłsudskiego 76     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Gabinet internistyczny
    Żywiec, leja Piłsudskiego 76     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
    • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Gabinet pediatryczny
    Żywiec, leja Piłsudskiego 76     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria