Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MIKRO NET" S.C.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Stefana Żeromskiego 22 (82-300 Elbląg)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: M. Elbląg
tel.: 55 642 33 22

Jednostki - NZOZ "MIKRO NET" S.C.

 • Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej "MIKRO NET" S.C.

  Elbląg, ul. Stefana Żeromskiego 22 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Elbląg)
  Telefon: 55 642 33 22
  Email: mikronet@elblag.com.pl
  • pracownia protetyki słuchu
   Elbląg, ul. Stefana Żeromskiego 22      Telefon: 55 642 33 22  
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki wspomagania słuchu
   • Środki wspomagania słuchu - Audiologia i foniatria
   • Urządzenia medyczne - Audiologia i foniatria
  • poradnia medycyny pracy
   Elbląg, ul. Stefana Żeromskiego 22      Telefon: 55 642 33 22  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna pracy
  • poadnia laryngologiczna "CENTRUM LARYNGOLOGII, AUDIOLOGII I FONIATRII"
   Elbląg, ul. Stefana Żeromskiego 22      Telefon: 55 642 33 22  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Inne - Otorynolaryngologia
   • Inne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia dziecięca
  • poradnia audiologiczna "CENTRUM LARYNGOLOGII, AUDIOLOGII I FONIATRII"
   Elbląg, ul. Stefana Żeromskiego 22      Telefon: 55 642 33 22  
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Inne - Audiologia i foniatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Audiologia i foniatria
  • poradnia foniatryczna "CENTRUM LARYNGOLOGII, AUDIOLOGII I FONIATRII"
   Elbląg, ul. Stefana Żeromskiego 22      Telefon: 55 642 33 22  
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Inne - Audiologia i foniatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Audiologia i foniatria
  • poradnia logopedyczna
   Elbląg, ul. Stefana Żeromskiego 22      Telefon: 55 642 33 22  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia rehabilitacji zaburzeń słuchu, głosu i mowy
   Elbląg, ul. Stefana Żeromskiego 22      Telefon: 55 642 33 22  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia logopedyczna dla dzieci
   Elbląg, ul. Stefana Żeromskiego 22      Telefon: 55 642 33 22  
   Poradnia logopedyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Elbląg, ul. Stefana Żeromskiego 22      Telefon: 55 642 33 22  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Audiologia i foniatria
  • poradnia laryngologii, audiologii i foniatrii "CENTRUM LARYNGOLOGII, AUDIOLOGII I FONIATRII"
   Elbląg, ul. Stefana Żeromskiego 22     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • poradnia rehabilitacyjna
   Elbląg, ul. Stefana Żeromskiego 22     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia psychologiczna
   Elbląg, ul. Stefana Żeromskiego 22     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Oświata i promocja zdrowia
  • poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   Elbląg, ul. Stefana Żeromskiego 22     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • poradnia laryngologii, audiologii i foniatrii "CENTRUM LARYNGOLOGII, AUDIOLOGII I FONIATRII"
    Elbląg, ul. Stefana Żeromskiego 22     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • poradnia rehabilitacyjna
    Elbląg, ul. Stefana Żeromskiego 22     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • poradnia psychologiczna
    Elbląg, ul. Stefana Żeromskiego 22     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Oświata i promocja zdrowia
   • poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
    Elbląg, ul. Stefana Żeromskiego 22     
    Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria