Przychodnia Jaśminowa

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Robotnicza 79 (82-300 Elbląg)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: M. Elbląg
tel.: 55 234 04 61

Jednostki - Przychodnia Jaśminowa

 • Przychodnia Jaśminowa

  Elbląg, Robotnicza 79 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Elbląg)
  Telefon: 55 234 04 61
  Email: przychodniajasminowa@gmail.com
  • poradnia lekarza poz
   Elbląg, Robotnicza 79      Telefon: 55 234 04 61  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Badania kierowców - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • gabinet zabiegowy
   Elbląg, Robotnicza 79      Telefon: 55 234 04 61  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • gabinet promocji zdrowia
   Elbląg, Robotnicza 79      Telefon: 55 234 04 61  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • punkt szczepień
   Elbląg, Robotnicza 79      Telefon: 55 234 04 61  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • gabinet EKG
   Elbląg, Robotnicza 79      Telefon: 55 234 04 61  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Medycyna rodzinna
  • gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej
   Elbląg, Robotnicza 79      Telefon: 55 234 04 61  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
  • gabinet położnej środowiskowo - rodzinnej
   Elbląg, Robotnicza 79      Telefon: 55 234 04 61  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
  • izolatka
   Elbląg, Robotnicza 79     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • rejestracje
   Elbląg, Robotnicza 79     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • izolatka
    Elbląg, Robotnicza 79     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • rejestracje
    Elbląg, Robotnicza 79     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej