Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MULTIMED"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Wąwalska 19 A (97-200 Tomaszów Mazowiecki)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Tomaszów Mazowiecki
tel.: 44 72 31 638

Jednostki - NZOZ "MULTIMED"

 • Przychodnia

  Tomaszów Mazowiecki, ul. Wąwalska 19A (łódzkie / powiat Tomaszów Mazowiecki)
  Telefon: 44 72 31 638
  Email: annawol@poczta.onet.pl
  • poradnia poz
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Wąwalska 19A     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Choroby wewnętrzne
   • Zdrowie matki i dziecka - Choroby wewnętrzne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Choroby wewnętrzne
   • Medycyna szkolna - Choroby wewnętrzne
   • Szczepienia - Choroby wewnętrzne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Pediatria
   • Zdrowie matki i dziecka - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Medycyna szkolna - Pediatria
   • Szczepienia - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Poradnia pielęgniarki POZ
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Wąwalska 19A     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia położnej POZ
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Wąwalska 19A     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Położnictwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Wąwalska 19A     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
  • Gabinet medycyny szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 12
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Wąwalska 19A     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej przy Gimnazjum Nr 6
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Wąwalska 19A     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej przy II LO
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Wąwalska 19A     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • gabinet medycyny szkolnej
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Wąwalska 19A     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Medycyna szkolna - Pediatria
   • Szczepienia - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • gabinet medycyny szkolnej
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Wąwalska 19A     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
    • Medycyna szkolna - Pediatria
    • Szczepienia - Pediatria
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria