Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Panaceum Sp. z o.o.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Solidarności 12 (41-706 Ruda Śląska)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Ruda Śląska
tel.: 32 24 26 219

Jednostki - NZOZ Panaceum Sp. z o.o.

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Panaceum Sp. z o.o.

  Ruda Śląska, ul. Solidarności 12 (śląskie / powiat M. Ruda Śląska)
  Telefon: 32 24 26 219
  Email: spzozsolidarnosci@laborex.pl
  Witryna: www.panaceum.halemba.pl
  • Gabinet USG
   Ruda Śląska, ul. Solidarności 12      Telefon: 32 24 26 219  
   Pracownia USG
   • USG
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Ruda Śląska, ul. Solidarności 12      Telefon: 32 24 26 219  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Szczepienia - Pediatria
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej
   Ruda Śląska, ul. Solidarności 12      Telefon: 32 24 26 219  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowo - rodzinnej
   Ruda Śląska, ul. Solidarności 12      Telefon: 32 24 26 219  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Gabinet EKG
   Ruda Śląska, ul. Solidarności 12      Telefon: 32 24 26 219  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Ruda Śląska, ul. Solidarności 12      Telefon: 32 24 26 219  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Ruda Śląska, ul. Solidarności 12      Telefon: 32 24 26 219  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Ruda Śląska, ul. Solidarności 12      Telefon: 32 24 26 219  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Ruda Śląska, ul. Solidarności 12      Telefon: 32 24 26 219  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Ruda Śląska, ul. Solidarności 12      Telefon: 32 24 26 219  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Gabinet rehabilitacji leczniczej
   Ruda Śląska, ul. Solidarności 12      Telefon: 32 24 26 219  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia stomatologiczna
   Ruda Śląska, ul. Solidarności 12      Telefon: 32 24 26 219  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Ruda Śląska, ul. Solidarności 12      Telefon: 32 2426219  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Ruda Śląska, ul. Solidarności 12      Telefon: 32 2426219  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia medycyny sportowej
   Ruda Śląska, ul. Solidarności 12     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia leczenia otyłości
   Ruda Śląska, ul. Solidarności 12     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia medycyny sportowej
    Ruda Śląska, ul. Solidarności 12     
    Poradnia medycyny sportowej
    • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
   • Poradnia leczenia otyłości
    Ruda Śląska, ul. Solidarności 12     
    Poradnia chorób metabolicznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne