Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Południowowielkopolskie Centrum Kardiologii

adres: 3 Maja 13 (62-800 Kalisz)
wojewodztwo: wielkopolskie
powiat: M. Kalisz

Jednostki - NZOZ Południowowielkopolskie Centrum...

 • Zakład Kardio-Kal Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kalisz, 3 Maja 13 (wielkopolskie / powiat M. Kalisz)
  • Poradnia Kardiologiczna
   Kalisz, 3 Maja 13     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Nadciśnienia Tętniczego
   Kalisz, 3 Maja 13     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Pracownia Badań Czynnościowych
   Kalisz, 3 Maja 13     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej