Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Medycyny Ogólnej - "MEDICO"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Zawiszy Czarnego 9 (40-872 Katowice)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Katowice
tel.: 32 25 44 401

Jednostki - NZOZ Poradnia Medycyny Ogólnej -...

 • Poradnia Medycyny Ogólnej "MEDICO"

  Katowice, Zawiszy Czarnego 9 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 32 25 44 401
  Email: mediconzoz@wp.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Katowice, Zawiszy Czarnego 9      Telefon: 32 25 44 401  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Katowice, Zawiszy Czarnego 9      Telefon: 32 25 44 401  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Katowice, Zawiszy Czarnego 9      Telefon: 32 25 44 401  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia laryngologiczna
   Katowice, Zawiszy Czarnego 9     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia urologiczna
   Katowice, Zawiszy Czarnego 9     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia gastrologiczna
   Katowice, Zawiszy Czarnego 9     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Katowice, Zawiszy Czarnego 9     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Katowice, Zawiszy Czarnego 9     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia laryngologiczna
    Katowice, Zawiszy Czarnego 9     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia urologiczna
    Katowice, Zawiszy Czarnego 9     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia gastrologiczna
    Katowice, Zawiszy Czarnego 9     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia reumatologiczna
    Katowice, Zawiszy Czarnego 9     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia endokrynologiczna
    Katowice, Zawiszy Czarnego 9     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia