Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia "SZANSA" spółka cywilna Barbara Tucholska Lucyna Masiulaniec

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Marksa 10 (11-200 Bartoszyce)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: Bartoszyce
tel.: 89 762 14 07

Jednostki - NZOZ Poradnia Terapii Uzależnienia...

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia "SZANSA" spółka cywilna Barbara Tucholska Lucyna Masiulaniec

  Bartoszyce, Marksa 10 (warmińsko-mazurskie / powiat Bartoszyce)
  Telefon: 89 762 14 07
  Email: nzozszansa@gmail.com
  • poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   Bartoszyce, Marksa 10      Telefon: 89 762 14 07  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria