Niepubliczny Zakład Medycyny Paliatywnej

Działalność lecznicza
Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki domowej

adres: Marksa 10 (11-200 Bartoszyce)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: Bartoszyce
tel.: 89 762 09 61 600990785

Jednostki - Niepubliczny Zakład Medycyny...

 • Niepubliczny Zakład Medycyny Paliatywnej

  Bartoszyce, Marksa 10 (warmińsko-mazurskie / powiat Bartoszyce)
  Telefon: 89 762 09 61 600990785
  Email: martelia2@wp.pl
  • hospicjum domowe
   Bartoszyce, Marksa 10      Telefon: 89 762 09 61  
   Hospicjum domowe
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna paliatywna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna paliatywna
  • poradnia medycyny paliatywnej
   Bartoszyce, Marksa 10      Telefon: 89 762 09 61  
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna paliatywna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna paliatywna
  • gabinet pielęgniarki środowiskowo- rodzinnej
   Bartoszyce, Marksa 10      Telefon: 89 762 09 61  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • pielęgniarska domowa opieka długoterminowa
   Bartoszyce, Marksa 10      Telefon: 89 762 09 61  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Rehabilitacja w domu pacjenta
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
   • Oświata i promocja zdrowia
  • gabinet usług pielęgniarskich
   Bartoszyce, Marksa 10      Telefon: 89 762 09 61  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
  • pielęgniarska opieka domowa
   Bartoszyce, Marksa 10     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • pielęgniarska opieka domowa
    Bartoszyce, Marksa 10     
    Zespół długoterminowej opieki domowej
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta