Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarzy Rodzinnych

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Kasprzaka 11 (01-211 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Wola
tel.: 22 632-27-26

Jednostki - NZOZ Praktyka Lekarzy Rodzinnych

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarzy Rodzinnych

  Warszawa, Kasprzaka 11 (mazowieckie / powiat Wola)
  Telefon: 22 632-27-26
  Email: u.uranowska@wp.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Warszawa, Kasprzaka 11     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej rodzinnej
   Warszawa, Kasprzaka 11     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowej - rodzinnej
   Warszawa, Kasprzaka 11     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Warszawa, Kasprzaka 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza (konsultacje)
   Warszawa, Kasprzaka 11     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Warszawa, Kasprzaka 11     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia kardiologiczna
   Warszawa, Kasprzaka 11     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia okulistyczna
   Warszawa, Kasprzaka 11     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia urologiczna
   Warszawa, Kasprzaka 11     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia laryngologiczna
   Warszawa, Kasprzaka 11     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Warszawa, Kasprzaka 11     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej
    Warszawa, Kasprzaka 11