Falck Medycyna Region Centralny

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Obozowa 20 (01-161 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Wola
tel.: 22 5359100; 5359101

Jednostki - Falck Medycyna Region Centralny

 • Przychodnia Specjalistyczna Falck Warszawa

  Warszawa, Sapieżyńska 10 (mazowieckie / powiat Śródmieście)
  Telefon: 22 536-97-40
  Email: m.celuch@falck.pl
  Witryna: www.falck.pl
  • Poradnia kardiologiczna
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia ginekologiczna
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Ginekologia onkologiczna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia medycyny pracy
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia (gabinet) lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Poradnia chirurgii ogólnej ( bez zabiegów w znieczuleniu ogólnym )
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chorób płuc
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia onkologiczna
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia endokrynologiczna
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia alergologiczna
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Pracownia diagnostyczna ( wykonywanie badań USG, EKG, Holter, próby wysiłkowe )
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Ambulatorium ogólne ( pobieranie krwi do analiz lekarskich, wykonywanie szczepień )
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia protetyki stomatologicznej
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Pracownia protetyki dentystycznej
   • Inne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej ( bez zabiegów w znieczuleniu ogólnym )
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Chirurgia stomatologiczna
  • Punkt szczepień
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Punkt szczepień
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Szczepienia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia diabetologiczna
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia chorób naczyń
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia dermatologiczna
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia wenerologiczna
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Poradnia wenerologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Dział (pracownia) fizykoterapii (zabiegi elektrolecznicze)
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) kinezyterapii
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Ginekologia onkologiczna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia proktologiczna
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii plastycznej
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Poradnia chirurgii plastycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia neurochirurgiczna
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia wad postawy
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia osteoporozy
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Poradnia osteoporozy
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia preluksacyjna
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna (leczenia jaskry)
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia leczenia zeza
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia logopedyczna
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia urologiczna
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia leczenia nerwic
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychosomatyczna
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Poradnia psychosomatyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia antynikotynowa
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Poradnia antynikotynowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia promocji zdrowia
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Poradnia promocji zdrowia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
  • Poradnia psychologiczna
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia medycyny pracy
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
  • Poradnia stomatologiczna
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Warszawa, Sapieżyńska 10      Telefon: 77-4054150  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa
   Warszawa, Sapieżyńska 10      Telefon: 77-4054150  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa
   Warszawa, Sapieżyńska 10      Telefon: 77-4054150  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa
   Warszawa, Sapieżyńska 10      Telefon: 77-4054150  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa
   Warszawa, Sapieżyńska 10      Telefon: 77-4054150  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa
   Warszawa, Sapieżyńska 10      Telefon: 77-4054150  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa
   Warszawa, Sapieżyńska 10      Telefon: 77-4054150  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa
   Warszawa, Sapieżyńska 10      Telefon: 77-4054150  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa
   Warszawa, Sapieżyńska 10      Telefon: 77-4054150  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Warszawa, Sapieżyńska 10      Telefon: 77-4054150  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Warszawa, Sapieżyńska 10      Telefon: 77-4054150  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Warszawa, Sapieżyńska 10      Telefon: 77-4054150  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Warszawa, Sapieżyńska 10      Telefon: 77-4054150  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Warszawa, Sapieżyńska 10      Telefon: 77-4054150  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Warszawa, Sapieżyńska 10      Telefon: 126304902  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Warszawa, Sapieżyńska 10      Telefon: 126304902  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Warszawa, Sapieżyńska 10      Telefon: 126304902  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia otorynolaryngologiczna
   Warszawa, Sapieżyńska 10      Telefon: 126304902  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia kardiologiczna (konsultacje)
   Warszawa, Sapieżyńska 10      Telefon: 126304902  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia chorób wewnętrznych (konsultacje)
   Warszawa, Sapieżyńska 10      Telefon: 126304902  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia neurologiczna (konsultacje)
   Warszawa, Sapieżyńska 10      Telefon: 126304902  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia medycyny pracy (konsultacje)
   Warszawa, Sapieżyńska 10      Telefon: 126304902  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia okulistyczna
   Warszawa, Sapieżyńska 10      Telefon: 126304902  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Warszawa, Sapieżyńska 10      Telefon: 126304902  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia psychologiczna
   Warszawa, Sapieżyńska 10      Telefon: 126304902  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Warszawa, Sapieżyńska 10      Telefon: 126304902  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Pracownia endoskopii (zakresie górnego odcinka przewodu pokarmowego)
   Warszawa, Sapieżyńska 10      Telefon: 126304902  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia USG
   Warszawa, Sapieżyńska 10      Telefon: 126304902  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia diabetologiczna
   Warszawa, Sapieżyńska 10      Telefon: 126304902  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Warszawa, Sapieżyńska 10      Telefon: 126304902  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Warszawa, Sapieżyńska 10      Telefon: 126304902  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia alergologiczna
   Warszawa, Sapieżyńska 10      Telefon: 126304902  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia onkologiczna
   Warszawa, Sapieżyńska 10      Telefon: 126304902  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Warszawa, Sapieżyńska 10      Telefon: 126304902  
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia urologiczna
   Warszawa, Sapieżyńska 10      Telefon: 126304902  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia medycyny sportowej
   Warszawa, Sapieżyńska 10      Telefon: 126304902  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Warszawa, Sapieżyńska 10      Telefon: 126304902  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Warszawa, Sapieżyńska 10      Telefon: 126304902  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Punkt szczepień
   Warszawa, Sapieżyńska 10      Telefon: 126304902  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia dermatologiczna
   Warszawa, Sapieżyńska 10      Telefon: 126304902  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Warszawa, Sapieżyńska 10      Telefon: 126304902  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Warszawa, Sapieżyńska 10      Telefon: 126304902  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Warszawa, Sapieżyńska 10      Telefon: 126304902  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Zdrowie publiczne
  • Pracownie inne (pracownia prób wysiłkowych)
   Warszawa, Sapieżyńska 10      Telefon: 126304902  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Ambulatorium ogólne
   Warszawa, Sapieżyńska 10      Telefon: 126304902  
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Warszawa, Sapieżyńska 10      Telefon: 126304902  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia leczenia bólu
   Warszawa, Sapieżyńska 10      Telefon: 126304902  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia pediatryczna
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia chorób naczyń
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
  • Ambulatorium Ogólne
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia okresu przekwitania
   Warszawa, Sapieżyńska 10     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia chorób wewnętrznych
    Warszawa, Sapieżyńska 10     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia okresu przekwitania
    Warszawa, Sapieżyńska 10     
 • Pogotowie Medyczne Falck Region Centralny

  Warszawa, Obozowa 20 (mazowieckie / powiat Wola)
  Telefon: 22 535-91-00
  Email: r.moryto@falck.pl
  Witryna: www.falck.pl
  • Zespół wyjazdowy ogólny i NPL
   Warszawa, Obozowa 20     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Zespół Ratownictwa Medycznego specjalistyczny
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego podstawowy
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego podstawowy
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego specjalistyczny
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego specjalistyczny
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego specjalistyczny
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy ogólny i NPL
   Warszawa, Obozowa 20     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Zespół wyjazdowy ogólny i NPL
   Warszawa, Obozowa 20     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy ogólny i NPL
   Warszawa, Obozowa 20     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Zespół wyjazdowy ogólny i NPL
   Warszawa, Obozowa 20     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy ogólny i NPL
   Warszawa, Obozowa 20     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy ogólny i NPL
   Warszawa, Obozowa 20     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy ogólny i NPL
   Warszawa, Obozowa 20     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Zespół wyjazdowy ogólny i NPL
   Warszawa, Obozowa 20     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy ogólny i NPL
   Warszawa, Obozowa 20     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy ogólny i NPL
   Warszawa, Obozowa 20     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy ogólny i NPL
   Warszawa, Obozowa 20     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Zespół wyjazdowy ogólny i NPL
   Warszawa, Obozowa 20     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy ogólny i NPL
   Warszawa, Obozowa 20     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego podstawowy
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego podstawowy
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół transportu sanitarnego
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół transportu sanitarnego
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół transportu sanitarnego
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego podstawowy
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego podstawowy
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego specjalistyczny
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego podstawowy
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół transportu sanitarnego
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół transportu sanitarnego
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół transportu sanitarnego
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół transportu sanitarnego
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół transportu sanitarnego
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół transportu sanitarnego
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół transportu sanitarnego
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego podstawowy
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Krajowe Centrum Operacyjne (dyspozytornia)
   Warszawa, Obozowa 20     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy Ogólny (NPL)
   Warszawa, Obozowa 20     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Ambulatorium Ogólne (NPL)
   Warszawa, Obozowa 20     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Zespół Ratownictwa Medycznego podstawowy
   Warszawa, Obozowa 20      Telefon: 022 535-91-00  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego podstawowy
   Warszawa, Obozowa 20      Telefon: 022 535-91-00  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego podstawowy
   Warszawa, Obozowa 20      Telefon: 022 535-91-00  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego podstawowy
   Warszawa, Obozowa 20      Telefon: 022 535-91-00  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego podstawowy
   Warszawa, Obozowa 20      Telefon: 022 535-91-00  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego specjalistyczny
   Warszawa, Obozowa 20      Telefon: 022 535-91-00  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego podstawowy
   Warszawa, Obozowa 20      Telefon: 022 535-91-00  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego specjalistyczny
   Warszawa, Obozowa 20      Telefon: 022 535-91-00  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy W
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy W
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy reanimacyjny R
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy W
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy W
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy reanimacyjny R
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy ogólny
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy ogólny
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy W
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy W
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy W
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy reanimacyjny
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy W
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy podstawowy P
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy podstawowy P
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy specjalistyczny S
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy W ( podstawowy )
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy reanimacyjny R ( specjalistyczny )
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy ogólny i NPL
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna transportu
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna transportu
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna transportu
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Zespół wyjazdowy ogólny i NPL
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna transportu
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna transportu
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna transportu
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "P"- podstawowy
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy ogólny i NPL
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Zespół wyjazdowy ogólny i NPL
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Zespół transportu sanitarnego
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy ogólny (NPL)
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna transportu
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna transportu
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna transportu
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Ambulatorium ogólne (NPL)
   Warszawa, Obozowa 20     
   Ambulatorium ogólne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "S"- specjalistyczny
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "S"- specjalistyczny
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "S"- specjalistyczny
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "S" - specjalistyczny
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Dyspozytornia
   Warszawa, Obozowa 20     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Dyspozytornia
   Warszawa, Obozowa 20     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Dyspozytornia
   Warszawa, Obozowa 20     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Dyspozytornia
   Warszawa, Obozowa 20     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Dyspozytornia
   Warszawa, Obozowa 20     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "S" - specjalistyczny
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "S" - specjalistyczny
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "S" - specjalistyczny
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Pozostałe - Medycyna sądowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "S" - specjalistyczny
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Dyspozytornia
   Warszawa, Obozowa 20     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "S" - specjalistyczny
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "S" - specjalistyczny
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Dyspozytornia
   Warszawa, Obozowa 20     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "S" - specjalistyczny
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Dyspozytornia
   Warszawa, Obozowa 20     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "S" - specjalistyczny
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego specjalistyczny
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego podstawowy
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego podstawowy
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego specjalistyczny
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Dyspozytornia
   Warszawa, Obozowa 20     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "S" = specjalistyczny
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Dyspozytornia
   Warszawa, Obozowa 20     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "S" - specjalistyczny
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "S" - specjalistyczny
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "S" - specjalistyczny
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "S" - specjalistyczny
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "S" - specjalistyczny
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "S" - specjalistyczny
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "S" - specjalistyczny
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "S" - specjalistyczny
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Dyspozytornia
   Warszawa, Obozowa 20     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "S" - specjalistyczny
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Wodny Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
   Warszawa, Obozowa 20     
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "S" - specjalistyczny
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "S" - specjalistyczny
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "S" - specjalistyczny
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "S" - specjalistyczny
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "S" - specjalistyczny
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "S" - specjalistyczny
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO "S" - SPECJALISTYCZNY
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO "P" - PODSTAWOWY
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO "P" - PODSTAWOWY
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO "S" - SPECJALISTYCZNY
   Warszawa, Obozowa 20     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Zespół wyjazdowy wypadkowy W
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół wyjazdowy wypadkowy W
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół wyjazdowy reanimacyjny R
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół wyjazdowy wypadkowy W
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół wyjazdowy wypadkowy W
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół wyjazdowy reanimacyjny R
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół wyjazdowy ogólny
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół wyjazdowy ogólny
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Zespół wyjazdowy ogólny
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół wyjazdowy ogólny
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Zespół wyjazdowy wypadkowy W
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół wyjazdowy wypadkowy W
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół wyjazdowy wypadkowy W
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół wyjazdowy wypadkowy
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
    • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Zespół wyjazdowy reanimacyjny
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół wyjazdowy wypadkowy W
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół wyjazdowy podstawowy P
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół wyjazdowy podstawowy P
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół wyjazdowy specjalistyczny S
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół wyjazdowy wypadkowy W ( podstawowy )
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół wyjazdowy reanimacyjny R ( specjalistyczny )
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół wyjazdowy ogólny i NPL
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół wyjazdowy ogólny
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna transportu
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
    • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna transportu
    • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna transportu
    • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Zespół wyjazdowy ogólny i NPL
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół wyjazdowy ogólny
    • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
    • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna transportu
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna transportu
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna transportu
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
    • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "P"- podstawowy
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
    • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Zespół wyjazdowy ogólny i NPL
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół wyjazdowy ogólny
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
    • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
    • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Zespół wyjazdowy ogólny i NPL
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół wyjazdowy ogólny
    • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
    • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Zespół transportu sanitarnego
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół transportu sanitarnego
    • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Zespół wyjazdowy ogólny (NPL)
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół wyjazdowy ogólny
    • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna transportu
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna transportu
    • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
    • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna transportu
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Ambulatorium ogólne (NPL)
    Warszawa, Obozowa 20     
    Ambulatorium ogólne
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "S"- specjalistyczny
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
    • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "S"- specjalistyczny
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
    • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
    • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "S"- specjalistyczny
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
    • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
    • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "S" - specjalistyczny
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
    • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Dyspozytornia
    Warszawa, Obozowa 20     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Dyspozytornia
    Warszawa, Obozowa 20     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Dyspozytornia
    Warszawa, Obozowa 20     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Dyspozytornia
    Warszawa, Obozowa 20     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Dyspozytornia
    Warszawa, Obozowa 20     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "S" - specjalistyczny
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "S" - specjalistyczny
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
    • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "S" - specjalistyczny
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Pozostałe - Medycyna sądowa
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
    • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "S" - specjalistyczny
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
    • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Dyspozytornia
    Warszawa, Obozowa 20     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "S" - specjalistyczny
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
    • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
    • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
    • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "S" - specjalistyczny
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
    • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Dyspozytornia
    Warszawa, Obozowa 20     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "S" - specjalistyczny
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Dyspozytornia
    Warszawa, Obozowa 20     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "S" - specjalistyczny
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego specjalistyczny
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
    • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego podstawowy
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
    • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego podstawowy
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
    • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego specjalistyczny
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
    • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Dyspozytornia
    Warszawa, Obozowa 20     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "S" = specjalistyczny
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Dyspozytornia
    Warszawa, Obozowa 20     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "S" - specjalistyczny
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "S" - specjalistyczny
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "S" - specjalistyczny
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "S" - specjalistyczny
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "S" - specjalistyczny
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "S" - specjalistyczny
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "S" - specjalistyczny
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "S" - specjalistyczny
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Dyspozytornia
    Warszawa, Obozowa 20     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "S" - specjalistyczny
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
    • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
    • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Wodny Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
    Warszawa, Obozowa 20     
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "S" - specjalistyczny
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "S" - specjalistyczny
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "S" - specjalistyczny
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "S" - specjalistyczny
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "S" - specjalistyczny
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "P" - podstawowy
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Medycznego "S" - specjalistyczny
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO "S" - SPECJALISTYCZNY
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO "P" - PODSTAWOWY
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO "P" - PODSTAWOWY
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO "S" - SPECJALISTYCZNY
    Warszawa, Obozowa 20     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
 • NZOZ "Przychodnia Falck" Jednostka już nie funkcjonuje!

  Poznań, Strzelecka 49 (wielkopolskie / powiat Poznań-Jeżyce)
  • Zespół wyjazdowy ogólny
   Poznań, Strzelecka 49     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Poradnia stomatologiczna
   Poznań, Strzelecka 49     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia okulistyczna
   Poznań, Strzelecka 49     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia laryngologiczna
   Poznań, Strzelecka 49     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia neurologiczna
   Poznań, Strzelecka 49     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Poznań, Strzelecka 49     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia pediatryczna
   Poznań, Strzelecka 49     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia alergologii
   Poznań, Strzelecka 49     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Poznań, Strzelecka 49     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Poznań, Strzelecka 49     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia medycyny pracy
   Poznań, Strzelecka 49     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Zespół wyjazdowy reanimacyjny R
   Poznań, Strzelecka 49     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy W
   Poznań, Strzelecka 49     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Poznań, Strzelecka 49     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
 • NZOZ "Przychodnia Falck" Jednostka już nie funkcjonuje!

  Gdańsk, Marynarki Polskiej 177 (pomorskie / powiat M. Gdańsk)
  • Poradnia kardiologiczna
   Gdańsk, Marynarki Polskiej 177     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Gdańsk, Marynarki Polskiej 177     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna
   Gdańsk, Marynarki Polskiej 177     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna
   Gdańsk, Marynarki Polskiej 177     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia stomatologiczna
   Gdańsk, Marynarki Polskiej 177     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Gdańsk, Marynarki Polskiej 177     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia pediatryczna
   Gdańsk, Marynarki Polskiej 177     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Prowadzenie gabinetu zabiegowego - usługi pielęgniarskie
   Gdańsk, Marynarki Polskiej 177     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
  • Zespół wyjazdowy ogólny
   Gdańsk, Marynarki Polskiej 177     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Poradnia medycyny pracy
   Gdańsk, Marynarki Polskiej 177     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia psychologiczna
   Gdańsk, Marynarki Polskiej 177     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Zespół wyjazdowy reanimacyjny R
   Gdańsk, Marynarki Polskiej 177     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
 • Przychodnia Falck Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wrocław, Żubrza 12 a (dolnośląskie / powiat Wrocław-Fabryczna)
  • Zespół wyjazdowy ogólny
   Wrocław, Żubrza 12 a     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
 • NZOZ "Przychodnia Falck" Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kraków, Racławicka 26 (małopolskie / powiat Kraków-Krowodrza)
  • Zespół wyjazdowy ogólny
   Kraków, Racławicka 26     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Poradnia medycyny pracy
   Kraków, Racławicka 26     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
 • NZOZ "Przychodnia Falck" Jednostka już nie funkcjonuje!

  Olsztyn, Metalowa 6 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Olsztyn)
  • Zespół wyjazdowy ogólny
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy ogólny
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy W
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Ambulatorium ogólne
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
  • Zespół wyjazdowy ogólny
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy reanimacyjny R
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy W
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Ambulatorium ogólne
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
  • Zespół wyjazdowy reanimacyjny R
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy W
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy ogólny
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
 • NZOZ "Przychodnia Falck" Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łódź, Targowa 55 (łódzkie / powiat M. Łódź)
  • Poradnia ( gabinet ) POZ
   Łódź, Targowa 55     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Łódź, Targowa 55     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia neurologiczna
   Łódź, Targowa 55     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna
   Łódź, Targowa 55     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
 • NZOZ "Przychodnia Falck" Jednostka już nie funkcjonuje!

  Gliwice, Opla 1 (śląskie / powiat M. Gliwice)
  • Poradnia medycyny pracy
   Gliwice, Opla 1     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet zabiegowy
   Gliwice, Opla 1     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
 • Pogotowie Medyczne Falck Region Centralny

  Warszawa, ul. Sapieżyńska 10 (mazowieckie / powiat Śródmieście)
  Telefon: 225369740
  Email: r.moryto@falck.pl
  Witryna: www.falck.pl
  • Ambulatorium ogólne (NPL)
   Warszawa, ul. Sapieżyńska 10     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
  • Zespół wyjazdowy ogólny (NPL)
   Warszawa, ul. Sapieżyńska 10     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna transportu
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna transportu
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna transportu
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny
   Warszawa, ul. Sapieżyńska 10     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Dyspozytornia
   Warszawa, ul. Sapieżyńska 10     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy
   Warszawa, ul. Sapieżyńska 10     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół transportu sanitarnego
   Warszawa, ul. Sapieżyńska 10     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół transportu sanitarnego
   Warszawa, ul. Sapieżyńska 10     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół transportu sanitarnego
   Warszawa, ul. Sapieżyńska 10     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego podstawowy
   Warszawa, ul. Sapieżyńska 10     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego specjalistyczny
   Warszawa, ul. Sapieżyńska 10     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy Ogólny
   Warszawa, ul. Sapieżyńska 10     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Zespół wyjazdowy ogólny
   Warszawa, ul. Sapieżyńska 10     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna