Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska 4 s.c.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Strzemieszycka 375 (42-530 Dąbrowa Górnicza)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Dąbrowa Górnicza
tel.: 32 26 45 043

Jednostki - NZOZ Przychodnia Lekarska 4 s.c.

 • Przychodnia Lekarska 4 s.c.

  Dąbrowa Górnicza, ul. Strzemieszycka 375 (śląskie / powiat M. Dąbrowa Górnicza)
  Telefon: 32 26 45 043
  Email: Pl4@dabrowa.pl
  • Poradnia Lekarza POZ
   Dąbrowa Górnicza, ul. Strzemieszycka 375      Telefon: 32 26 45 043  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Położniczo - Ginekologiczna
   Dąbrowa Górnicza, ul. Strzemieszycka 375      Telefon: 32 26 45 043  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Stomatologiczna
   Dąbrowa Górnicza, ul. Strzemieszycka 375      Telefon: 32 26 45 043  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Punkt pobrań materiału laboratoryjnego
   Dąbrowa Górnicza, ul. Strzemieszycka 375      Telefon: 32 26 45 043  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Dąbrowa Górnicza, ul. Strzemieszycka 375      Telefon: 32 26 45 043  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Dąbrowa Górnicza, ul. Strzemieszycka 375      Telefon: 32 2645043  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Dąbrowa Górnicza, ul. Strzemieszycka 375      Telefon: 32 2645043  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Punkt szczepień
   Dąbrowa Górnicza, ul. Strzemieszycka 375      Telefon: 32 2645043  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia
  • Gabinet lekarza medycyny pracy
   Dąbrowa Górnicza, ul. Strzemieszycka 375     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet lekarza medycyny pracy
    Dąbrowa Górnicza, ul. Strzemieszycka 375     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy