Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Medycyny Rodzinnej Asklepios

adres: 1905 Roku 20 (26-600 Radom)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: M. Radom

Jednostki - NZOZ Przychodnia Podstawowej Opieki...

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Asklepios

  Radom, 1905 Roku 20 (mazowieckie / powiat M. Radom)
  Telefon: 048 340-28-19
  • Poradnia lekarza POZ
   Radom, 1905 Roku 20     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia diabetologiczna
   Radom, 1905 Roku 20     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Radom, 1905 Roku 20     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Gabinet położnej środowiskowo rodzinnej
   Radom, 1905 Roku 20     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Radom, 1905 Roku 20     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Szczepienia - Medycyna szkolna
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Radom, 1905 Roku 20     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia pediatryczna
   Radom, 1905 Roku 20     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Poradnia ginekologiczna (konsultacje)
   Radom, 1905 Roku 20     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia promocji zdrowia
   Radom, 1905 Roku 20     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   Radom, 1905 Roku 20     
   Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia reumatologiczna (konsultacje)
   Radom, 1905 Roku 20     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia reumatologiczna (konsultacje)
    Radom, 1905 Roku 20     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia